smart mobility A4

Steden tekenen city deal Circulaire stad

Nieuwe huizen bouwen met materialen uit afgebroken huizen. Fosfaat onttrekken uit rioolwater. Of een papierfabriek draaien met bermgras. Dat is de gedachte achter de circulaire economie. Om de circulaire economie verder op weg te helpen en meer initiatieven mogelijk te maken heeft een aantal steden, ministeries, kennisinstellingen en bedrijven is onlangs de city deal Circulaire stad ondertekend. Hiermee nemen zij het voortouw om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.
De city deal is op vrijdag 11 november ondertekend tijdens de landelijke top Circulaire Economie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Utrecht. Een circulaire economie helpt in het zorgvuldig omgaan met schaarse grondstoffen en beperkt de uitstoot van broeikasgassen. Juist in stedelijke regio’s komen vraag en aanbod van grondstoffen samen. Amsterdam heeft als eerste gemeente en regio ter wereld  anderhalf jaar geleden onderzoek gedaan naar kansen voor een circulaire economie. De hoofdstad en omliggende gemeenten vormen langs de Westas inmiddels een hotspot van de circulaire economie en de logistiek van de circulaire economie.

Na ondertekening city deal Circulaire stad

De ondertekenaars van de nieuwe city deal gaan in verschillende buurten ervaring opdoen. Zo worden in Amsterdam in het gebied Buiksloterham dit jaar bouwkavels verkocht waarop circulair en duurzaam zal worden gebouwd door zowel bouwgroepen als individuele zelfbouwers. In Utrecht wordt op dit moment een circulair gebouw gerealiseerd ; de voormalige Knoopkazerne wordt hiervoor omgebouwd tot een multifunctioneel rijksgebouw. Daarnaast transformeert het Beurskwartier/Lombokplein rondom het Centraal Station in een ‘living lab’. Hier doet Utrecht ervaringen op met het slim ontwerpen van gebouwen en de openbare ruimte, waarbij hergebruik van grondstoffen centraal staat

Nationale programma Circulaire economie

De city deal‘Circulaire Stad’ geeft invulling aan het rijksbrede programma Circulaire economie. De deal komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad, mede geïnitieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven werken hiermee samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk.
De city deal ‘Circulaire Stad’ is ondertekend door de gemeenten Amsterdam, Almere, Apeldoorn, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Venlo en Dordrecht, Royal Haskoning DHV, Circle Economy, TNO en de staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur & Milieu), minister Kamp (Economische Zaken) en minister Blok (Wonen & Rijksdienst).
Bron: Rijksoverheid.nl.

Geef een reactie