stimuleringsregeling ctc

Stimuleringsregeling CTC Amsterdam Westkant verlengd

CTC Amsterdam Westkant verlengt de stimuleringsregeling voor transporteurs die ‘connected rijden’ willen uitproberen. Je kunt een eenmalige compensatie krijgen van 70 euro per voertuig voor de aankoop van een licentie voor slimme mobiliteitstoepassingen die je aansluiten op de connected transport corridors (CTC) in ons land.

Tekst: Anke Hoets.

Connected rijden betekent dat de vervoerder binnen een zogeheten transportcorridor veiliger en efficiënter op weg is. Je krijgt via in truck-oplossingen of losse apps live informatie over de situatie op de weg en de meest efficiënte routes en krijgt waar mogelijk prioriteit bij zogeheten slimme verkeerslichten (iVRI’s) die direct communiceren met het naderen vrachtverkeer.

CTC Westkant Amsterdam is gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in en rondom de logistieke ports in de MRA door de transporttijd van de vracht aan- en afvoer betrouwbaar en voorspelbaar te maken. Sinds augustus 2022 zijn de slimme verkeerslichten rond Schiphol (N201 en N232) live. Dit jaar wordt de uitrol naar 200 deelnemende (connected) vrachtwagens gerealiseerd.

Meer informatie een aanvragen van de eenmalige licentie

De eenmalige vergoeding van 70 euro per voertuig voor de aankoop van een CTC-licentie kun je aanvragen via Janneke Nijsing. Zij is kwartiermaker namens Amsterdam Logistics van CTC Amsterdam Westkant. Klik voor de voorwaarden en de aanvraag van de eenmalige vergoeding op bovenstaande link.

Landelijk netwerk van connected transport corridors

CTC Amsterdam Westkant is een onderdeel van de landelijke samenwerking Connected Transport Corridors (CTC). Binnen CTC worden slimme mobiliteitstoepassingen landelijk in gebruik genomen. Data vormt hierbij de basis. De aanpak draait om een direct en blijvend resultaat te boeken in de (logistieke) praktijk.