multimodaal netwerk

Multimodaal Netwerk Goederenvervoer: voor een toekomstbestendige transport en logistiek

De grootschalige bouw van woningen gaat enorme druk geven op de beschikbare ruimte en infrastructuur. In het licht van deze woningbouwopgave en de energietransitie ontwikkelde Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) het Multimodaal Toekomstbeeld (MTB) met daarin een aantal belangrijke sturingsprincipes voor de mobiliteit in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Maar in het MTB moet, naast het […]