data dilemma's mobiliteit

MRA-logistiek sneller, duurzamer en veiliger met CTC

De Metropoolregio Amsterdam werkt toe naar een Connected Transport Corridor (CTC) waarin de digitalisering van de logistiek een boost krijgt en versneld wordt toegepast. De resultaten van succesvolle pilots worden vertaald naar tools en werkwijzen, zodat die op de kortst mogelijke termijn breed in de praktijk kunnen worden gebracht. De corridor Amsterdam Westkant wordt onderdeel van een digitaal netwerk waarin datadelen centraal staat. Een breed consortium van (semi-)overheden en logistiek dienstverleners, verladers en IT-bedrijven werkt aan de realisering van het netwerk.

Het netwerk wordt naast de corridor Amsterdam Westkant gevormd door de corridors Groot-Rotterdam en Zuid-Nederland. Op deze drie drukke logistieke routes wordt de digitalisering versneld geïmplementeerd op initiatief van het ministerie van Infrastructuur.

Winst boeken door opschalen

Doel van de corridors is de bereikbaarheid in steden en regio’s vergroten, de veiligheid verbeteren en transport verduurzamen. Ruim 55 publieke en private partijen werken mee. Naast het ministerie, zijn dat o.a. de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland, Brabant en Limburg, de Vervoerregio Amsterdam, Amsterdam Logistics Board en SmartwayZ.NL. Ook hebben ruim 40 vervoerders die samen dagelijks meer dan 3.500 ritten uitvoeren, ingetekend op het project. Paul Swaak is programmamanager van de Connected Transport Corridors; “We maken de omslag van lokale initiatieven naar landelijke realisatie. We streven naar een netwerk dat de landsgrenzen overschrijdt. Hoe meer partijen meedoen, hoe groter de resultaten.”

“Hoe meer partijen meedoen, hoe groter de resultaten”

Dit jaar worden de voorbereidingen getroffen voor de corridors. Vanaf begin 2020 gaan logistiek dienstverleners en verladers die deelnemen aan het project, profiteren van een efficiencyslag in de logistiek. Dat gebeurt onder meer via adviessnelheden, prioritering bij verkeerslichten, het integreren van overheidsdata in logistieke planningssystemen, het voorspellen van aankomsttijden en konvooi rijden.

Digitalisering logistiek hard nodig in Metropoolregio Amsterdam

We zullen alles op alles moeten zetten om de MRA in de toekomst bereikbaar leefbaar en duurzaam te houden, vertelt Gerard Slegers namens de Vervoerregio en de MRA: “De komende twintig jaar gaan we in de regio drie keer de stad Haarlem bouwen. Naast die bouwlogistiek hebben we te maken met de enorme logistieke stromen van en naar de mainports in de MRA: Schiphol, de haven, Greenpoort Aalsmeer en verder naar boven Noord-Holland-Noord. Samen legt dat een enorme druk op de regionale infrastructuur. We kunnen dat niet alleen, daar is verbinding tussen de verschillende wegbeheerders en intensieve samenwerking met de logistieke sector voor nodig. Om die redenen ondersteunen we dit project, dat zich richt op het digitaliseren en optimaliseren van goederenstromen.”

Ook voor circulair is datadelen nodig

Jeanet van Antwerpen van Schiphol Area Development Company (SADC) vult Slegers aan: “We moeten de regio ook bevoorraden en inrichten op een toenemende retourlogistiek. Dan heb ik het niet alleen over pakketjes die terug moeten naar de webshop, maar ook over afval en recyclebaar materiaal, dus de logistiek die ontstaat door circulair denken. Datadelen is hierin cruciaal. Het is in feite een nieuwe vervoersmodaliteit die alle stromen kan ondersteunen en faciliteren. Daar moeten we vol op inzetten.”