inzameling bedrijfsafval

Transport bedrijfsafval Amsterdam-Zuidoost duurzamer door samenwerking

In Amsterdam-Zuidoost is de eerste stap gezet naar volledig CO2-neutraal afvaltransport. Onder leiding van TNO en de Hogeschool van Amsterdam slaagden SUEZ en Renewi er in om een deel van het afval duurzamer te transporteren. Tijdens een pilot wisten zij de transportbewegingen ruimschoots te halveren en de CO2-uitstoot flink terug te dringen. Met een efficiënt inzamelsysteem is ingezet op lokale recycling van het organisch afval en transport met een elektrische bakwagen.

bedrijfsafval zuidoost
Elektrische bakwagen van Suez

De pilot werd geïnitieerd door een aantal grote bedrijven in Amsterdam Zuidoost. Doel was te onderzoeken of het mogelijk is transportbewegingen terug te dringen door gescheiden afvalstromen gebundeld in te zamelen. Afvalverwerkers SUEZ en Renewi combineerden vervolgens hun vervoersstromen in de pilot om te komen tot een efficiëntere inzameling van bedrijfsafval. TNO heeft het concept bedacht, data geanalyseerd, gezorgd dat de pilot tot stand kwam en deze begeleid.

Minder transportbewegingen

SUEZ zamelde al het organisch afval, olie en vetten, glas en koffiebekers in met een elektrische bakwagen die speciaal voor de pilot werd ingezet. Het organisch afval werd lokaal gerecycled bij Rotie in Amsterdam. Renewi organiseerde het transport van papier en karton met een EURO 6 kraakperswagen, op dit moment de meest duurzame variant.

“De CO2-uitstoot ging terug van 15,9 ton CO2-uitstoot per jaar naar nul”

Door het bundelen van de stromen van SUEZ en Renewi zijn minder kilometers gereden. Een bijzondere samenwerking tussen twee concurrenten. Samen brachten ze het aantal transportkilometers voor het organisch afval, olie en vetten, glas en koffiebekers terug van 51.000 naar 16.700 km. De CO2-uitstoot is terug gebracht van 15,9 ton CO2-uitstoot per jaar naar nul. Van de papier- en kartonroute is nog geen resultaat bekend, omdat hiervoor te weinig data beschikbaar was.

Gescheiden afval via app aangemeld bij afvalverwerkers

bedrijfsafval zuidoost
Renewi tijdens de pilot in Amsterdam-Zuidoost

De klanten van SUEZ en Renewi waren nauw betrokken bij de pilot. Via de door TNO ontwikkelde app CoMyCo, (collect my container) gaven zij dagelijks aan hoeveel afval zij hadden per afvalstroom. Ook werd de beladingsgraad van de vrachtwagens bijgehouden: ongeveer een kwart van de ruimte bleek onbenut te blijven. Het is de bedoeling dat in de toekomst standaard wordt doorgegeven hoeveel afval er bij bedrijven en organisaties is per afvalstroom. Zo kunnen SUEZ en Renewi een efficiënte route berekenen langs de deelnemende partijen. Ze halen het afval niet meer op een vaste dag op, maar pas wanneer de containers vol zijn. Dit vermindert geluidsoverlast en verkeersbewegingen. Zeker in grote steden, waar het steeds drukker en voller wordt, weegt dat steeds zwaarder.

Toekomst: op naar CO2-neutraal afvaltransport

De partijen die deelnamen aan de proef zijn: ABN AMRO, CSU, Hogeschool van Amsterdam, ING, Johan Cruijff ArenA, Nationale Nederlanden (voorheen Delta Lloyd), Vattenfall (voorheen NUON), en UMC-Amsterdam (locatie AMC). Samen zijn de organisatie goed voor 17 afvalinzamellocaties in Zuidoost.

“Afval wordt niet meer op een vaste dag opgehaald, maar pas als de containers vol zijn. Resultaat: minder geluidsoverlast en verkeersbewegingen”

De pilot heeft voor de deelnemers bewezen dat hun afvaltransport nog veel verder verduurzaamd kan worden. Bij succes willen zij deze aanpak in heel Nederland doorvoeren. De bedrijven werken aan een betere afvalscheiding binnen de eigen organisatie, zodat in de toekomst meer afvalstromen op deze manier ingezameld kunnen worden.

De eerste stap naar CO2-neutrale afvalverwerking is hiermee gezet in Amsterdam Zuidoost. Alle betrokken partijen werken nu aan de volgende stappen.

Rapport pilot gescheiden afvalstromen in Zuidoost

De volledige evaluatie van de pilot in Amsterdam-Zuidoost kunt u hier lezen.

Afbeelding: Mario. S. via Pixabay.