multimodaal netwerk

Update Connected Transport Corridors

Geen pilot, maar structureel (tijd)winst en besparingen realiseren in ‘de echte wereld’. Dat is de opzet van de Connected Transport Corridors, die steeds meer gestalte krijgen. En de winst blijft niet alleen beperkt tot de drie corridors (Amsterdam, Groot-Rotterdam en Zuid-Nederland) die nu al in gang zijn gezet, zegt programmamanager Paul Swaak.

Om met die corridors te beginnen: steeds meer partijen en wegbeheerders/gemeenten haken aan en delen data. De drie corridors hebben inmiddels allemaal een eigen corridormanager: een ‘kartrekker’ die de plannen zo concreet mogelijk probeert te maken. Dat lukt steeds beter, aldus Paul Swaak. ‘Waarschijnlijk zullen in oktober of november de eerste ‘connected trucks’ op de weg verschijnen.’

Datadelen biedt voordelen

Binnen Talking Logistics zijn digitalisering en delen van data van groot belang. Uitgangspunt daarbij is dat alle partijen (vervoerders en wegbeheerders/gemeenten) voordeel hebben van het delen van data. Het levert hen immers waardevolle informatie op. Een voorbeeld: een vervoerder die ‘connected’ is, kan makkelijk zien welke milieuzones al dan niet toegankelijk zijn en welke venstertijden binnen een bepaalde gemeente gelden. Op basis daarvan kan hij eventueel routes en aflevertijdstippen aanpassen. En voor gemeenten en wegbeheerders is het weer fijn als vrachtwagens niet hoeven te ‘zoeken’ en onnodig veel kilometers maken of onnodig in de weg staan. Die basisgedachte slaat op steeds meer plekken aan, ziet Swaak.

Tool biedt inzicht datadeling

Om data op een adequate manier te delen, is een tool ontwikkeld: een soort handleiding/stappenplan, waarmee vervoerders inzicht krijgen in wat datadeling kan bieden. Sommige partijen kiezen ervoor om beperkt data te delen, bijvoorbeeld alleen route, snelheid en actuele locatie. Daarmee krijgen ze zoveel mogelijk prioriteit bij iVRI’s, de slimme verkeerslichten. Maar er is meer winst te behalen door meer data gecontroleerd te delen.

Momenteel worden enkele IT-experts geworven die bedrijven kunnen helpen om ‘connected’ te worden en verschillende bestaande use cases en datadeeltools te gebruiken. Vervoerders werken namelijk met verschillende boordcomputers (‘er zijn zo’n 150 FMS/TMS-systemen in de markt’, aldus Swaak); deze IT-experts helpen om vervoerders volgens bepaalde standaarden zo snel en eenvoudig mogelijk externe data van wegbeheerders te laten gebruiken en hun data te laten delen vanuit hun eigen systeem. Swaak: ‘We vragen vervoerders dus niet om een andere boordcomputer te gaan gebruiken maar zorgen dat ze de juiste data kunnen ontvangen in hun boordcomputer in de truck.’
Op orde

Verder stellen steeds meer wegbeheerders en gemeenten hun data beschikbaar. Data science bedrijf Matrixian is de afgelopen maanden intensief bezig geweest om logistieke data van gemeenten te verzamelen en te controleren. Een omvangrijke klus, maar: ‘De 50 grootste gemeenten hebben hun data nu vrijwel geheel op orde’, aldus Swaak. ‘Gemeenten kunnen gebruikmaken van een platform waar ze hun data kunnen uploaden. En er wordt hard gewerkt om die data voortdurend actueel en correct te houden.’

Bestuurlijke aansluiting

Minstens zo belangrijk: ook op bestuurlijk niveau wordt hard gewerkt om de Connected Transport Corridors op een hoger plan te krijgen. Zo kan worden voorkomen dat een beleidsambtenaar razend enthousiast aan de slag gaat, en een maand later wordt teruggefloten door een leidinggevende die de consequenties niet overziet. Swaak: ‘In het najaar is er een Bestuurlijk Overleg – MIRT (BO MIRT) waarin niet alleen de resultaten en voortgang worden besproken, maar waarin ook de plannen worden bevestigd, zodat iedereen – op alle niveaus – weer weet wat er speelt, wie wat doet en welke inspanningen ermee gemoeid zijn vanuit Rijk en Regio.’

In dit Bestuurlijk Overleg worden ook de acties uit de ‘publieke krachtenbundeling’, die minister Van Nieuwenhuizen vorig jaar presenteerde, geïntegreerd. Bedoeling daarvan is dat alle overheden (Rijk, provincies, G5 en metropoolregio’s) gezamenlijk optreden en focus aanbrengen in hun plannen om smart mobility ook op logistiek gebied op een hoger niveau te brengen. Binnen die krachtenbundeling Logistiek is Connected Transport Corridors een van de prioriteiten. Naast een moment om concreet te laten zien hoe het ervoor staat, is het Bestuurlijk Overleg ook een gelegenheid waar bestuurders elkaar vinden om – gezamenlijk – verder te werken aan nuttige toepassingen.

Vierde corridor

Wat dat laatste betreft ziet Paul Swaak hoopvolle ontwikkelingen. ‘De Connected Transport Corridors beginnen steeds meer te leven. Zo hebben West-Brabant en Zeeland al aangegeven dat ze graag een vierde corridor willen vormen. Deels omdat ze zien hoe concreet die andere drie corridors zich ontwikkelen en verwachten nog meer winst te kunnen behalen, maar ook omdat ze zelf al initiatieven hebben ondernomen die goed passen binnen een corridor en daarmee versterkt worden