Verduurzaming logistiek cacaoketen Amsterdam

Port of Amsterdam International, een 100% dochterbedrijf van Port of Amsterdam, en Port Autonome de San Pedro (Ivoorkust) gaan kennis uitwisselen en handel tussen beide havens stimuleren. De focus voor handel zal liggen op de verscheping van cacao. Dit zijn beide havens overeengekomen. Ivoorkust is de grootste producent van cacao wereldwijd en San Pedro de voornaamste exporthaven van cacao. De haven van Amsterdam is de grootste importhaven van cacao.
Deze posities betekenen dat de havens van San Pedro en Amsterdam nauw met elkaar zijn verbonden. De havens delen klanten, moeten meebewegen met dezelfde ontwikkelingen in de mondiale cacao industrie en willen beiden ook bijdragen aan het verduurzamen van de logistieke keten. Eerder werd een Memorandum of Understanding getekend tussen Port of Amsterdam International (PoAI) en Port Autonome de San Pedro (PASP). Deze verklaring vormde de basis voor het partnership tussen de havens en richtte zich op een aantal onderwerpen voor nauwere samenwerking, waaronder duurzame ontwikkeling en havenlogistiek.

Logistiek in haven San Pedro

In de tussenliggende periode hebben PoAI en PASP hier gezamenlijk invulling aan gegeven, in samenwerking met de Nederlandse overheid. Zo heeft PoAI in opdracht van de Nederlandse ambassade in Abidjan en in samenwerking met de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO een analyse verricht van de logistieke cacaoketen in Ivoorkust. Op basis daarvan wordt de samenwerking tussen PoAI en PASP nu uitgebreid, met onder andere nautisch management en havenbeleid. De ervaring en kennis van Port of Amsterdam op deze vlakken kan de PASP helpen. Als eerste actie zal PoAI, in opdracht van RVO, een onderzoek verrichten naar de operaties en logistiek in de haven van San Pedro. Op deze manier wordt bijgedragen aan het efficiënter, effectiever en duurzamer maken van de activiteiten in de Ivoriaanse haven. Ook het starten van duurzame initiatieven is onderwerp van onderzoek.

Gedeeld belang verduurzaming logistiek cacaoketen

Het partnership met de PASP onderstreept het belang dat Port of Amsterdam hecht aan internationale relaties. Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam: “Cacao heeft een lange geschiedenis in de Amsterdamse haven. Grote veembedrijven zijn hier gevestigd en de verwerkingsindustrie zit in de Zaanstreek. Wij willen graag onze positie in de mondiale keten behouden. De samenwerking met de grootste exporthaven ter wereld is hierbij enorm belangrijk, omdat het ons niet alleen in staat stelt om handel te stimuleren, maar ook om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de cacaoketen.” Dit gevoel wordt gedeeld door Hilaire Marcel Lamizana, de Managing Director van PASP: “De haven van San Pedro heeft een enorme groei in de verwerking van cacao gerealiseerd over de afgelopen jaren. Wij zien samenwerkingen zoals die met Port of Amsterdam als erg waardevol om verdere groei te realiseren en om de cacaoketen te verbeteren op een duurzame manier.”
Bron: portofamsterdam.nl