update cargo hyperloop

Vragen (en antwoorden) over Amsterdam Logistics en de Cargoloop

Amsterdam Logistics sloot zich deze week aan bij de brede coalitie die een haalbaarheidsstudie uitvoert naar het opzetten van een cargocorridor met de Cargoloop. In deze vacuümtrein van Hardt Hyperloop worden goederen en mensen uitstootvrij en op hoge snelheid via een luchtdrukbuis verplaatst. Vrachtvervoer over honderden kilometers kan zo een kwestie van uren worden. En de Hyperloop kan de nieuwe gamechanger in de logistiek worden. In de pilot in de Randstad wordt onderzocht of en hoe een hyperloopinfrastructuur in stedelijke gebieden ingericht kan worden; wat zijn de uitdagingen en wat de oplossingen? Het uiteindelijke doel is te komen tot een pan-Europees netwerk. Vijf vragen en antwoorden over de pilot en de inbreng van Amsterdam Logistics.

Wat is Hyperloop en wat is de Cargoloop?

De Hyperloop is ontwikkeld door Hardt Hyperloop in Delft. De lagedruktrein kan in de toekomst personen en goederen vervoeren met snelheden van 1000 kilometer per uur, uitstootvrij. Hardt Hyperloop wil zo een oplossing bieden voor de behoefte aan schoner transport met een nieuwe modaliteit, onafhankelijk van dichtslibbende wegen of de lucht. De verwachting is dat op de lange termijn dankzij het innovatieve transportsysteem vlieg- en wegverkeer op Europese routes zal verminderen. Waar de Hyperloop zich ook richt op personenvervoer, wordt de Cargoloop exclusief ingericht voor vrachtvervoer. De autonome verbinding moet betrouwbaarheid en snelheid in het goederenvervoer gaan bieden, de supply chain helpen verduurzamen en de filedruk helpen verminderen. ‘Vaker, verser en vlugger, tegen een lager tarief’, is het motto. Voor de bedrijven en de MRA-hubs in sierteelt, versindustrie, pharma en e-commerce die in de pilot Cargoloop stappen, is dit motto van levensbelang.

Waar komt de Cargoloop?

De Cargoloop verbindt langs de A4 de grote goederenhubs in Noord- en Zuid-Holland met elkaar: de mainports Schiphol, haven van Amsterdam en Greenport Aalsmeer met de haven van Rotterdam en de Greenery in Barendrecht. Op deze route valt veel winst te behalen door transport van de weg te halen: zo stond de A4 tussen Amsterdam en Den Haag in 2019 met stip op 1 in de ANWB-file top tien met als grootse knelpunt het wegdeel Roelofarendsveen-Zoeterwoude. De A4 van Den Haag naar Rotterdam stond op de 5e plaats. Hyperloop

Waarom werkt Amsterdam Logistics mee aan de pilot?

Amsterdam Logistics heeft in juni 2020 een programma vastgesteld voor een toekomstbestendige logistiek in de drukke Metropoolregio Amsterdam, waar ruimte en middelen schaars zijn. Elf partijen werken in het programma met concrete initiatieven samen aan een schone en slimme logistiek (de drie s-en). Het gaat om bedrijven, waaronder Schiphol, Greenpoort Aalsmeer en Port of Amsterdam, overheden en kennisinstellingen. Onze stip op de horizon is 2050 waar we een MRA-logistiek zien die aansluit bij klimaatdoelstellingen, waarin technisch vernuft in de hele supply chain voorop staat en de regio daardoor haar wereldwijde concurrentiepositie kan verstevigen. Ongestoord logistieke verbindingen via een emissieloos, hypermodern én autonoom transportsysteem als de Cargoloop sluit naadloos aan bij deze ambities.

Hoe gaat Amsterdam Logistics bijdragen aan Cargoloop?

Amsterdam Logistics draagt direct en indirect bij aan de verkenning naar de cargocorridor tussen Noord- en Zuid-Holland. Indirect, omdat de AL-leden Royal Schiphol Group, Port of Amsterdam, provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en SADC zich zelfstandig hebben verbonden aan het project Cargoloop. Schiphol, de haven en greenport Aalsmeer zíj́n de hubs die dankzij de vrachtverbinding met Zuid-Holland verbonden moeten worden. Zij brengen dan ook hun eigen wensen, expertise en middelen in.

“We werken samen aan een schone en slimme logistiek in de MRA, de Cargoloop sluit naadloos aan bij die ambities”

Amsterdam Logistics draagt, mede namens hen, met uren en expertise bij. Onze kennis van goederenvervoer en innovatie in de (MRA-)logistiek is groot. De situatie, kansen en knelpunten rond de mainports hebben we in kaart en kunnen we vertalen naar mogelijkheden voor de Cargoloop. Bovendien vormen we een hecht netwerk van partijen in de logistiek, overheden en kennisinstellingen. Wij kunnen vanuit ons netwerk relevante partijen op alle niveaus – de praktijk, het onderzoek en bestuurlijk – aan elkaar en aan de pilot koppelen.

Tekst loopt door onder afbeelding

hyperloop cargocorridor

Wat verwacht Amsterdam Logistics van de haalbaarheidsstudie?

Elon Musk, de visionaire ondernemer achter de Tesla, bedacht het systeem van de vacuümtrein, Hardt Hyperloop ging er als winnaar van een competitie die Musk uitschreef, in Nederland op door. En door, en door, en door, uiteindelijk met steun van ministers en andere bestuurders. In 2017 werd al geconstateerd in een studie die toenmalig minister Schultz liet uitvoeren naar de Hyperloop dat ‘Nederland sterk is in innovaties op het gebied van slimme mobiliteit en certificering, en dat het die positie graag wil behouden’. De tijd is om dit pionieren op grotere schaal te gaan doen. Aan de haalbaarheidsstudie naar de Cargoloop werkt  bovendien een groot consortium van bedrijven, overheden en kennisinstellingen mee. Zij doen dat niet zomaar, ze zien veel potentie in de Cargoloop en hebben samen een grote hoeveelheid kennis en ervaring én het netwerk om deze innovatie voor de transport en logistiek weer verder te brengen. Deze haalbaarheidsstudie wordt de volgende stap naar een pan-Europees netwerk van hyperloopverbindingen.

Vragen over Amsterdam Logistics en de Cargoloop?

Neem voor vragen over de haalbaarheidsstudie naar de Cargoloop langs de A4 en de bijdrage van Amsterdam Logistics, contact op met Frans van der Beek van het programmateam.