gemeente Amsterdam Tag Archive

Gevolgen coronacrisis voor MRA en transport & logistiek

De coronacrisis heeft wereldwijd de economische ramingen naar de prullenbak verwezen. De rekenmeesters zijn opnieuw aan het werk geslagen....

Nieuws

Nieuws

Nieuwe milieuzone Amsterdam voor oudere diesels

Vanaf november 2020 mogen alleen dieselpersonen- en -bestelauto’s uit 2005 of later nog binnen de ring A10...

Nieuws

Amsterdam maakt plan licht elektrische voertuigen (LEV’s)

De gemeente Amsterdam werkt aan een plan voor het gebruik van Licht Elektrische Voertuigen (LEV’s) in de...

Nieuws

Grote renovatie tunnels Amsterdam

Amsterdam wordt steeds drukker. Het is daarom erg belangrijk dat we zorgen dat de stad bereikbaar blijft....

Nieuws

Amsterdam: 2 mln voor uitstootvrije bedrijfswagens

Amsterdam stelt per 1 december subsidie beschikbaar voor de aanschaf van uitstootvrije taxi’s en...

Nieuws

Amsterdam gaat voor stadslogistiek over water

De gemeente Amsterdam wil het transport over water stimuleren. Omdat Amsterdam wat betreft transport over...

Nieuws

Stijgende vraag stroom vereist actie in Noord-Holland

Investeringen in waterstof en warmtenetten zijn nodig om het elektriciteitsnet in NoordHolland substantieel...

Nieuws

728 miljoen Europese euro’s voor 2130 regionale projecten

Tussen 2014 en 2018 is 728 miljoen euro aan Europese subsidie toegekend aan organisaties in Noord-Holland,...

Nieuws

Industrietafel NZKG voortvarend met broeikasgasvermindering

De industrietafel Noordzeekanaalgebied (NZKG) heeft haar huiswerk klaar voor het af te sluiten landelijke...

Nieuws

Nieuwe slimme bouwhub haven Amsterdam

Het aantal bouwprojecten in de regio Amsterdam groeit en daarom is er behoefte om materiaal op een snelle en...