green square logistics

MRA-prijsvraag bouwlogistiek

 Tot 20 november 2017 kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de prijsvraag ‘slimme en schone bouwlogistiek’. Op deze manier willen de gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) creativiteit, kennis en kunde uit de markt (kennisinstellingen, bedrijven en andere geïnteresseerden) gebruiken om slimme en schone bouwlogistiek te stimuleren en naar een hoger niveau te brengen. Voor de winnende inschrijving(en) is maximaal 750.000 euro beschikbaar. Dit geld is bestemd voor het daadwerkelijk realiseren van het winnende initiatief.

De bouwopgave in de MRA is de komende jaren groot. Tot 2040 worden er 250.000 woningen bijgebouwd en zijn er grote bouw- en renovatieprojecten gepland in de regio.

  • Circa 30% van het zakelijke verkeer in de MRA is bouwlogistiek: mensen en materialen.
  • Bouwactiviteiten trekken een forse wissel op de leefbaarheid en bereikbaarheid van inwoners en bedrijven..
  • Bouwverkeer is een grote veroorzaker van CO2 uitstoot in steden.

Met de prijsvraag stimuleren en faciliteren gemeenten de toepassing van innovatieve, schaalbare en breed toepasbare oplossingen rond slimme en schone bouwlogistiek. De regio zoekt slimme bouwlogistieke oplossingen voor meerdere projecten van de MRA die (economisch) schaalbaar zijn.

Procedure prijsvraag, selectie en beoordeling

De gemeente Amsterdam schrijft de prijsvraag uit namens de gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam. De prijsvraag kent twee rondes. In de eerste ronde krijgen alle geïnteresseerden de kans een inschrijving te doen. De inschrijving bevat een beschrijving van de visie op slimme en schone bouwlogistiek en een doorkijk naar het concrete projectplan. In de tweede ronde worden de inschrijvers van de vijf beste voorstellen uitgenodigd om met een gedetailleerde uitwerking van het projectplan te komen inclusief een business case en een presentatie te geven aan een jury. De jury beoordeelt de uitgewerkte projectplannen op de volgende criteria: visie en innovatie, samenwerking, implementatie, haalbaarheid en impact.

Inschrijven

Geïnteresseerden kunnen zich tot 20 november inschrijven via Tenderned. Op 11 oktober vindt er een informatiesessie plaatst waar directe inschrijving mogelijk is. Meer informatie: Tenderned.
De prijsvraag Slimme en Schone Bouwlogistiek is een initiatief van Platform Economie in samenwerking met de gemeente Amsterdam en de Amsterdam Economic Board.

Geef een reactie