logistiek circulaire economie

750.000 euro voor circulair en digitaal in de MRA

In de MRA barst het van circulaire initiatieven en experimenten, maar het kan meer, beter en groter. De stad Amsterdam nodigt je – namens de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam – uit om mee te doen aan de competitie digitaal en circulair. Ben je een partij met creatieve, slimme en innovatieve digitale oplossingen die bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie? In totaal is er € 750.000,- aan publieke middelen beschikbaar.

Het doel van deze competitie is om de markt te stimuleren een digitale toepassing te ontwerpen waarmee de implementatie van slimme oplossingen kan worden gefaciliteerd, versneld en opgeschaald (in verschillende sectoren, startend binnen de MRA, daarna erbuiten), om zodoende producten, onderdelen, materialen en grondstoffen zowel blijvend als zo hoogwaardig mogelijk inzetbaar te krijgen.

Marktconsultatie

Om ervoor te zorgen dat door de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam gestelde eisen aansluiten op de mogelijkheden in de markt is vooraf aan de competitie eerst een marktconsultatie uitgevoerd. 48 partijen hebben schriftelijk hun input ingediend. Deelnemers aan de marktconsultatie zijn vervolgens uitgenodigd voor een bijeenkomst om meer toelichting te geven, en eventuele vragen te beantwoorden. In dit rapport is meer informatie te vinden over het tot stand komen van deze open call en de resultaten (geanonimiseerd en geaggregeerd) van de marktconsultatie.

Tijdlijnen

tijdlijn subsidie circulair
€750.000 beschikbaar voor circulaire en digitale bedrijvigheid

Documentatie

Voor meer informatie kijk hier.

Informatiebijeenkomst subsidie circulair en digitaal

4 juli van 16.00 tot 18.30 uur

Locatie: Congreszaal, Voormalige Stadstimmertuin

  • 15:45 – 16:00 uur: inloop
  • 16:00 – 16:05 uur: welkom
  • 16:05 – 16:25 uur: circulaire ambities in de Metropoolregio Amsterdam
  • 16:25 – 16:45 uur: het procedure van de competitie digitaal & circulair
  • 16:45 – 17:15 uur: hoe werken aanbestedingen bij de gemeente Amsterdam en TenderNed,
  • 17:15 uur – 17:30 uur: vragen
  • 17:30 uur – 18:30 uur: borrel

Aanmelden voor informatiebijeenkomst kan tot 26 juni 15.00 uur via deze link.

Contact

Neem voor verdere vragen of opmerkingen contact op met Marjolein Brasz.

Meer lezen

Foto: Nienke Elenbaas.