euser elektrisch

Amsterdam: 2 mln voor uitstootvrije bedrijfswagens

Amsterdam stelt per 1 december subsidie beschikbaar voor de aanschaf van uitstootvrije taxi’s en bedrijfswagens door ondernemers. Het gaat om de aanschaf van zowel nieuwe als tweedehands uitstootvrije taxi’s, bestelauto’s, vrachtauto’s en autobussen.

Amsterdam wil de stad in 2030 uitstootvrij hebben. Taxi’s en bedrijfsvoertuigen moeten al in 2025 schoon rijden. Het college heeft daarom besloten om eigenaren van deze voertuigen tegemoet te komen.

Uitstootvrij vervangt niet-uitstootvrij

Er is maximaal € 1 miljoen subsidie beschikbaar voor schone taxi’s en € 2 miljoen voor uitstootvrije bedrijfswagens . De subsidie is alleen mogelijk als het voertuig nog niet is aangeschaft én een niet-uitstootvrije wagen vervangt.

Hoe kunt u als ondernemer de subsidie aanvragen?

Als de gemeenteraad het plan goedkeurt, gaat de subsidie in op 1 december 2019. We laten dan via deze website weten hoe en waar u hem kunt aanvragen.

Actieplan Schone Lucht

In het Actieplan Schone Lucht staan meer maatregelen om de lucht schoner te krijgen.