provincie noord-holland mobiliteit

Grote renovatie tunnels Amsterdam

Amsterdam wordt steeds drukker. Het is daarom erg belangrijk dat we zorgen dat de stad bereikbaar blijft. Tunnels spelen daarbij een grote rol. Maar: die moeten aan steeds strengere wettelijke eisen voldoen. Daarom moeten sommige tunnels worden gerenoveerd. In oktober 2020 starten we met de werkzaamheden aan de Michiel de Ruijtertunnel en in april 2021 met de renovatie van de Piet Heintunnel.

De Michiel de Ruijtertunnel zal 9 maanden lang elke avond en nacht gesloten zijn. De Piet Heintunnel is van april 2021 tot en met juni 2022 dicht voor al het wegverkeer. De werkzaamheden gaan gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de stad.

Verbeteren brandwerendheid

Het beton van de Michiel de Ruijtertunnel voldoet niet aan de nieuwe eisen voor brandwerendheid. Daarom moeten er aanvullende maatregelen worden genomen. Gebruikers van de tunnel lopen geen gevaar, maar aangezien het gaat om een bijzondere locatie (boven de Noord/Zuidlijn en onder het busstation en de hal van het Centraal Station) en de tunnel een cruciale schakel in het wegverkeer is, moet op korte termijn aan de eisen worden voldaan.

Aan de binnenzijde van de tunnel wordt hittebestendige bekleding aangebracht. Daarnaast nemen we maatregelen om de beschikbaarheid en veiligheid van de tunnel te verbeteren. De werkzaamheden aan de Michiel de Ruijtertunnel geven hinder tijdens de avonden en nachten. Het verkeer wordt dan omgeleid via de centrumring. Overdag is de tunnel open voor al het verkeer.

Toe aan renovatie

De Piet Heintunnel is na ruim 20 jaar toe aan renovatie. Daarnaast moet ook deze tunnel voldoen aan nieuwe wetgeving. Er is groot onderhoud nodig aan de technische installaties in de tunnels en de besturing daarvan. De werkzaamheden vinden plaats van april 2021 tot en met juni 2022. In die periode is de tunnel dicht voor al het wegverkeer. De renovatie van de Piet Heintunnel heeft geen gevolgen voor tram 26. Die blijft gewoon rijden volgens dienstregeling.

Reisadvies

De renovatie van de Piet Heintunnel heeft veel impact op de bereikbaarheid van de stad. Zeker op werkdagen tijdens de spits, zal er verkeershinder zijn. Verkeer kan gebruikmaken van verschillende omleidingsroutes (via de S112 en de S116). Google Maps, Waze en Flitsmeister zullen over de juiste informatie beschikken om de snelste route te kunnen aangeven.

De komende periode vinden er ook nog gesprekken plaats met alle belanghebbenden, waaronder omwonenden, ondernemers uit de buurt en vertegenwoordigers van weggebruikers.