digitalisering haven

The Amsterdam way: video over digitalisering haven

Port of Amsterdam heeft een video gepubliceerd over het gebruik van ict in de haven. De film Digital Solutions, the Amsterdam way, toont hoe het havenbedrijf samen met klanten digitale oplossingen realiseert die bijdragen aan een slimmere, snellere, schonere haven. De film – die ook nog is uitgesplitst in een een aantal kortere video’s – gaat in op de winst die wordt geboekt met het digitaal tracken van duwbakken, sensoren voor truckparking, online reserveren en dynamische sluisplanning.

Onze aanpak verschilt van andere havens. Wij denken namelijk heel groot, maar pakken de uitvoering klein aan. Met dummy’s, Minimal Value Product’s, Proof of Concepts en mock-ups. En we werken altijd sámen met de klant. Want dan verleggen we grenzen en creëren we waarde. In deze film volgen we een schip dat onze haven bezoekt en belichten we met vier klanten vier digitale oplossingen:

Plastic, Superyacht & Digital hub

De lancering van de film is de derde op rij in 2019. In het voorjaar lanceerden we de film Plastic hub; een film over de Amsterdamse haven als een circulair ecosysteem. En in september rolden we de film over Amsterdam als Superjacht hub uit. In de film ‘digital solutions’, ligt de focus op het continu optimaliseren van de klantbeleving en dienstverlening in de Amsterdamse haven via slimme, digitale oplossingen.

Alle ontwikkelingen zijn gericht om onze strategie te realiseren. Namelijk om de haven van Amsterdam te ontwikkelen tot een Amsterdam Metropolitan Port én tot een voorkeurshaven voor onze bestaande en nieuwe klanten.

De hele serie video’s vindt u op het vimeokanaal van Port of Amsterdam.