operatie zelos

Taskforce cybersecurity Amsterdam direct aan de slag

De gemeente Amsterdam stelt een taskforce cybersecurity in die bedrijven, instellingen en infrastructuur beter moet gaan beschermen tegen digitale aanvallen van buitenaf. Het team is er daarnaast voor bewoners. Uit onderzoek blijkt dat de stad steeds kwetsbaarder wordt voor digitale dreigingen. De taskforce komt snel met een plan van aanpak. 

Het speciaal samengestelde team met de naam Digitale Veiligheid gaat samenwerken met politie en het openbaar ministerie. De taskforce wil vooral het digitale bewustzijn van Amsterdammers verhogen om zo weerbaarder te zijn tegen cyberaanvallen. Het team is ingesteld nadat de gemeente dit jaar een uitgebreid Digitaal Veiligheidsbeeld heeft laten opstellen en de Agenda digitale veiligheid Amsterdam heeft gepubliceerd.

Bedrijven, maatschappelijk organisaties en vitale infrastructuur

Cybercrime kost Amsterdamse bedrijven naar schatting €600 miljoen per jaar. Weerbaarheid is vooral laag bij het midden- en kleinbedrijf en in de zorg, door een laag bewustzijn van risico’s en een relatieve achterstand in digitale vaardigheden. Onder andere bewustwordingscampagnes moeten kennis vergroten en de weerbaarheid verhogen.

Voor de vitale infrastructuur zijn de grootste bedreigingen een langdurige verstoring van elektriciteit, sabotage van waterkeringen, scheepvaart en het verkeer op de weg. Een exact aantal incidenten is vooralsnog niet beschikbaar, maar verschillende partijen die infrastructuur beheren geven aan geregeld aanvallen te ondervinden. Primaire verantwoordelijkheid voor deze vitale processen ligt vaak buiten de gemeente, maar samenwerken is essentieel.

Lokale overheid en openbare orde

De gemeente houdt rekening met mogelijke verstoring van systemen door bijvoorbeeld het plaatsen van ransomware en diefstal van data door cybercriminelen. Jaarlijks worden beveiligingstests en audits uitgevoerd op gemeentelijke informatiesystemen en de ICT-infrastructuur om vast te stellen of de beveiliging op orde is.

Wanneer een digitale dreiging zich manifesteert kan dat gevolgen hebben voor de openbare orde in de stad. De gemeente moet daarom met alle relevante partners in staat zijn om een cyberincident te herkennen en goed voorbereid te zijn om een cybercrisis te beheersen. De directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente is gestart met een nieuw plan van aanpak, met daarin ook aandacht voor preventie van incidenten.

Actieprogramma taskforce cybersecurity

De taskforce begint per direct en komt op korte termijn met een gedetailleerd actieprogramma voor de komende jaren.

Foto: Pete Linforth/Pixabay.