webinar eu-handelsprogramma

De Brexit Impact Scan doen, is meer dan ooit nodig

Het Britse vertrek uit de Europese Unie zal 2019 grotendeels beheersen. Op vrijdag 29 maart om 23.00 uur, in minder dan 12 weken, is het zover; B-day. Toch ligt er nog steeds geen akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Het ‘no deal-scenario’ is reëler dan ooit. Premier Theresa May is er tijdens het kerstreces niet in geslaagd de bezwaren in eigen land tegen het terugtrekkingsverdrag weg te nemen. Schadebeperking is voor de ondernemers die direct of indirect zaken doen met het VK, momenteel het enige middel om zich te wapenen voor de gevolgen van de Brexit. Dat begint met inzicht. De Douane blijft dan ook adviseren: “Doe de Brexit Impact Scan. Alleen zo ontdekt u onvermoede effecten van de Brexit voor uw bedrijf.”

De Douane schat dat ruim 35.000 ondernemers in ons land vanaf 29 maart voor het eerst te maken gaan krijgen met im- en exportregels voor hun handel met en transport van en naar een land buiten de Europese Unie, in dit geval het VK (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland). In oktober bleek dat slechts 15% van de ondernemers hier goed op voorbereid was. Ook hadden pas vier bedrijven gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via een zogeheten Brexit-voucher advies te krijgen over alternatieve markten en de voorbereidingen op de Brexit (deels op eigen kosten). Onduidelijkheid en misschien een stille hoop dat er toch geen Brits vertrek zal komen waren de redenen.

Brexit en de logistiek

Eén ding is duidelijk: de gevolgen van B-day voor de supply chain, een traditioneel ingewikkelde en onoverzichtelijke keten, zullen groot zijn. Voor het transport en zakendoen met het VK komen andere btw-regels, invoerrechten, certificaten, vergunningen, veiligheids- en kwaliteitscontroles. Elke ondernemer heeft een EORI-nummer nodig voor zijn douane-aangiften. Voedsel, levend vee en sierteeltproducten moeten voortaan aan de grens gekeurd worden. En er gaan ook veiligheidsvraagstukken spelen vanwege anti-terreurmaatregelen. In elke sector spelen andere vraagstukken en uitdagingen. Wat wordt bijvoorbeeld de positie van bellyvracht in passagiersvliegtuigen ten opzichte van full freighters? En ligt op 29 maart de benodigde infrastructuur er om de verwachte congestie in het wegtransport bij de ferries soepel op te vangen?

Slagboom

Roel van ‘t Veld, Brexit-coördinator van de Douane waarschuwde tijdens een ACN-bijeenkomst over de Brexit in oktober dat ondernemers achterblijven in hun voorbereidingen op B-day. Hij vond dat hij opvallend weinig werd gebeld met vragen. “Vanaf 30 maart staat er een slagboom op de Nederlandse grens naar het VK. Zoek uit wat de Brexit voor u betekent”, was zijn advies. Hiervoor heeft de Douane een hulpmiddel geïntroduceerd: de Brexit Impact Scan. Ondernemers kunnen met de tool in kaart brengen welke procedures ze na 29 maart moeten doorlopen om zaken te kunnen blijven doen met het VK. De adviezen in de scan worden voortdurend afgestemd op de ontwikkelingen rond de Brexit. Hij kan daarom meerdere keren worden gebruikt.

brexit impact scan
De slagboom staat er op 30 maart

Zijn uw buitenlandse zakenpartners er klaar voor?

De Douane schat zo’n 30 procent extra werk te krijgen door de Brexit. Daarvoor moeten nog honderden nieuwe douaniers worden geworven, bleek eind december. En dan krijgt Nederland er als EU-lidstaat slechts één land bij. De autoriteiten in het VK moeten na 29 maart het handelsverkeer naar 27 landen gaan faciliteren zowel bij een ‘deals-’ als een cliff-edge scenario. “Het lijkt er op dat in het VK de aanpassing van it-systemen er eventjes bij wordt gedaan”, klonk het tijdens de ACN-bijeenkomst waarschuwend. Ook was er twijfel of andere landen zich voldoende voorbereid zijn. Bijvoorbeeld Duitsland, een van onze grootste handelspartners. “Een grote angst is dat we straks tegen situaties aanlopen waarin Nederland niet in control is over acties in andere lidstaten.”

Ondernemers moeten zich dezelfde vraag stellen. Als je goederen vanuit Duitsland vervoert naar het VK, wie zorgt dan voor de juiste douanepapieren? En als dat duidelijk is, komt het dan ook goed? Kortom, heeft uw leverancier of opdrachtgever zijn zaakjes op orde.

Nog één keer: de Brexit Impact Scan

De Europese Commissie heeft begin december een beperkt aantal maatregelen aangekondigd om een eventuele harde Brexit te verzachten. Die hebben en onder meer betrekking op het financiële verkeer en weg- en luchttransport. Maar het noodpakket haalt alleen de scherpe kantjes van een eventuele harde Brexit. Het biedt nog steeds geen 100% waarborg tegen files bij de grens met bijbehorende kostenpost, een verbod op import of export, het wegvallen van leveranciers, expediteurs, enz.

De werkelijke gevolgen van de Brexit worden naar verwachting pas na B-day duidelijk. Vervoersstromen gaan verschuiven onder invloed van nieuwe, nog onbekende processen en nieuwe kosten- en batenanalyses. De gevolgen kunnen per bedrijf anders zijn. Maar gevolgen zijn er. “We moeten blijven omgaan met onzekerheden tot de Brexit een feit is”, aldus Roel van ‘t Veld. Doe dus vooral de Brexit Impact Scan. Weet wat er op je afkomt en denk na over oplossingen.

Zie ook: www.brexitloket.nl.

Bij een deal ook de rust van een overgangsperiode

Woensdag 9 januari – na het kerstreces – wordt het Britse debat over het Brexit-akkoord hervat. De parlementaire stemming over het terugtrekkingsverdrag in het VK staat voor 15 januari gepland. Mocht het parlement instemmen met het Brexit-akkoord, dan is er nog een lange weg te gaan. Zo moet het verdrag nog aan beide zijden van het kanaal officieel worden geratificeerd, in het VK en bij unanimiteit door de 27 resterende lidstaten van de EU. Maar bij een Ja! van het lagerhuis, dus een zogeheten deal-scenario, is de kou wel enigszins uit de lucht. Dan komt er een transitieperiode waarin via trial and error de (onvermoede) negatieve gevolgen van de Brexit kunnen worden geïntegreerd in nieuwe systemen voor het goederen- en handelsverkeer.