gelderland lelystad

Gelderland unaniem over voorwaarden opening Lelystad Airport

Gelderland vormt één front in de discussie over luchtvaart. De provincie en alle Gelderse gemeenten, RECRON, GNMF en Nationaal Park Hoge Veluwe hebben samen gereageerd op de plannen van de minister met Lelystad Airport. De Gelderse lijn is een onverkort ‘nee’ tegen laagvliegen en een goede monitoring en handhaving van de gevolgen van de luchtvaart op het woon- en leefklimaat. 

Met hun zienswijze reageren de Gelderse partijen op de wijziging van het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport die minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur voor later dit jaar op de planning heeft staan. De opening van de vernieuwde luchthaven in Lelystad is in 2020 voorzien.

Gelderland wil dat Lelystad Airport niet opent vóór een aantal problemen zijn opgelost. Dat zijn met name het laagvliegen en de impact van het vliegverkeer op de woon- en leefomgeving. Ook wil de provincie dat een aantal termen in het huidige ontwerp-Luchthavenbesluit duidelijker wordt geformuleerd.

Eerst moet er een gedragen oplossing zijn tegen het laagvliegen. Eerder kan Lelystad Airport niet open

Heikel punt is verder de voorziene groei van het aantal vliegbewegingen op Lelystad Airport van 10.000 naar 45.000. De voorwaarden voor groei zijn volgens Gelderland onvoldoende omschreven. “De consequentie hiervan is dat de effecten van een dergelijke doorgroei op de omgeving volstrekt onduidelijk zijn.”

De volledige zienswijze is hier te lezen.
Bekijk ook het ontwerp-Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport van de minister.