logistiek 2024

Herijken en vooruitkijken voor een duurzame en concurrerende logistiek in de MRA

Met Brexit, covid en de oorlog in Oekraïne staat de logistiek sinds een aantal jaren voor forse uitdagingen. Tel daar de wens bij op om onze transport en logistiek slimmer en duurzamer te organiseren en het is duidelijk: er is werk aan de winkel om de sector verder te innoveren en innovatie te versnellen. In 2022 zijn hiervoor al nieuwe fundamenten gelegd met het Amsterdam Logistics Programma. Dat is het praktische deel. Omdat de uitdagingen onverminderd groot blijven, vindt de Amsterdam Logistics Board dat ook zijn rol aan een herijking toe is.

Tekst: Anke Hoets.

Slim, schoon en samen zijn sinds 2020 de leidraad voor de activiteiten binnen het Amsterdam Logistics Programma. Vanuit onze Visie en Uitvoeringsagenda logistiek MRA-Ports zijn activiteiten ontplooid voor verduurzaming en digitalisering van de logistiek rond de mainports in de regio Amsterdam. Alles vanuit de overtuiging dat onze regio wereldwijd toonaangevend en concurrerend kan blijven door innovatief te zijn. Haven van Amsterdam zet grote stappen in de energietransitie. Schiphol geeft een nieuwe boost aan het Schiphol Cargo Mainport Program. In Amsterdam Logistics intensiveert Noord West Connect (NWC) de modal shift, het verplaatsen van vracht van de weg naar spoor of binnenvaart. En CTC Amsterdam Westkant heeft meerdere vrachtvervoerders aangehaakt bij de connected transport corridor met veilig en voorspelbaar vrachtvervoer rond Schiphol en Royal FloraHolland Aalsmeer. Zo heeft Dobbe Transport B.V. vijftig vrachtwagens rijden in CTC.

Aanjager en/of regisseur?

Het uitgangspunt van het Amsterdam Logistics Programma is samen innoveren waar mogelijk. De Amsterdam Logistics Board heeft zich daarbij de taak gesteld om aan te jagen en te agenderen. Met leden als de provincie Noord-Holland, gemeenten, de mainports en hoger onderwijs, vormt de ALB een gremium dat serieus gewicht in de schaal kan leggen. De laatste maanden klinkt de roep om dat gewicht doelgerichter in te zetten en naast slim en schoon ook in te zetten op de pijlers human capital en investeringsklimaat in de regio. Meer concreet vraagt het Amsterdam Logistics Panel, het klankboard van bedrijven voor het Amsterdam Logistics Programma, de board bijvoorbeeld om de lead te nemen in het ontwikkelen van een gedegen mainportvisie voor Schiphol. En om meer bedrijven te betrekken bij het programma voor de logistiek. Stemmen gaan ook op om de board een voortrekkersrol te laten nemen in de verduurzaming van de logistiek. In de regio lopen inmiddels tientallen projecten op dit gebied en hoewel dat een positieve ontwikkeling is, ontbreekt het vaak aan samenhang en regie. Hierdoor dubbelen projecten en worden kennis, tijd en energie minder efficiënt ingezet. Terwijl de tijd gaat dringen: als we bijvoorbeeld in 2050 CO2-neutraal willen zijn als regio, dan wordt de noodzaak om nú actie te ondernemen steeds groter.

Toekomst

Om doeltreffender te zijn en de logistiek in de Metropoolregio Amsterdam écht op koers te zetten naar 2050, onderzoekt de Amsterdam Logistics Board de komende maanden of en hoe hij de handschoen op kan pakken. De board ziet dat de regio van slim en schoon serieus werk maakt, erkent tegelijkertijd dat het element samen achterblijft. Hoe dat mogelijk is in een sector met de lijfspreuk ‘alleen ben je snel, samen kom je verder’, is een stevige reflectie waard!