jeanet van antwerpen

Jaarcijfers haven Amsterdam: aantal scheepsbezoeken gegroeid

In 2018 heeft de Amsterdamse haven bezoek gehad van 41.424 binnenvaartschepen en 7.525 zeeschepen, waaronder 180 zeecruiseschepen, tegen respectievelijk 40.012 en 7.011 in 2017. Ook is het aantal recreatieschepen dat de sluizen in IJmuiden passeerde toegenomen: van 9.207 in 2017 naar 10.179 afgelopen jaar. Het aantal nautische ongevallen nam toe van 32 in 2017 naar 49 in 2018. Het aantal ernstige nautische ongevallen is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2017. Helaas was er één dodelijk ongeluk te betreuren in 2018.

Hoewel er sprake was van meer scheepvaart in 2018, is er volgens havenmeester Marleen van de Kerkhof geen directe relatie tussen drukte en het aantal incidenten. ‘Dat zien we terug in de toelichting op de cijfers. Een groot deel van de ongevallen betreft kleine incidenten zoals verfschade aan een schip omdat deze een steiger heeft geraakt bij het afmeren. We streven naar vermindering van het aantal nautische ongevallen, groot en klein. De afgelopen drie jaren zaten we tussen de 30 en 35 ongevallen maar dit jaar daar boven. Dat heeft te maken met het feit dat we in 2018 echt alles zijn gaan registreren. Grote incidenten deden we al, maar nu ook alle kleine gevallen’.

Het programma ‘Just Culture’ ligt hieraan ten grondslag. In de opzet van dit programma heeft de Divisie Havenmeester zich laten inspireren door de luchtvaart, waarin ‘Just Culture’ al langer een begrip is. Van de Kerkhof: ‘Het heeft als doel een cultuur te creëren waarin optimaal geleerd kan worden van incidenten en ‘near misses’ door op een gestructureerde en nauwkeurige manier deze incidenten te evalueren. Het onderzoek is gericht om inzichten te krijgen en daar van te leren en richt zich niet zozeer op het vinden van ’de schuldige’.

Voorvallen worden met elkaar besproken en vastgelegd op gestandaardiseerde wijze, zodat er op basis hiervan betere evaluaties komen en mogelijke trends te zien zijn. Van de Kerkhof: ‘Door deze vroegtijdig met elkaar te signaleren, kunnen we potentiële risico’s aanpakken en incidenten voorkomen. Onze ambitie is om de meest veilige haven te creëren. Heldere regels en handhaving daarvan dragen daaraan bij. Het kan in die zin nooit veilig genoeg zijn voor mij.’

Klik hier voor een toelichting op de cijfers.