Kabinet: 'Economie honderd procent circulair in 2050'

Het kabinet werkt aan een Nationaal grondstoffenakkoord dat de basis moet worden voor een 100% circulaire economie in 2050. Hoe die economie er uit gaat zien en hoe er vorm aan moet worden gegeven, heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) uiteengezet in een kamerbrief over het Rijksbrede programma circulaire economie 2050. Het programma biedt kansen aan bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam, zoals die langs de Westas waar al langer volop wordt geïnnoveerd met circulaire productieprocessen en de logistiek eromheen.
Aanleiding voor het kabinet om te komen tot het grondstoffenakkoord zijn grondstoffenschaarste en de toenemende aandacht voor leefbaarheid. Ook onze afhankelijkheid van het buitenland voor grondstoffen telt mee. Het is volgens staatssecretaris Dijksma van I&M dan ook de bedoeling dat grondstoffen in de toekomst efficiënter worden gebruikt. Zo moeten bijvoorbeeld bouwbedrijven het sloopafval van oude gebouwen gaan gebruiken als materiaal in nieuwe gebouwen. Dat dit (logistiek) kan, bewijst Beelen Recycling waar Amsterdam Logistics onlangs mee sprak.

We hebben een extra aarde nodig als we doorgaan met in dit tempo de schaarse grondstoffen uit de bodem te halen

Succes G-Star Raw met circulair

Investeren in circulair loont, zo wordt ons voorgerekend in het Rijksbrede programma. “Onderzoek laat zien dat tot 2023 de circulaire economie in Nederland goed is voor een marktwaarde van 7,3 miljard euro per jaar en 54.000 banen.” Een bedrijf dat nu al aantoont dat circulair winstgevend is en dat wordt genoemd als voorloper in circulair denken is G-Star Raw uit Hoofddorp. De kledinggigant gebruikt sinds 2008 gerecyclede materialen voor zijn denimproducten. En in 2014 heeft het een Oceans’-collectie gepresenteerd waarin plastic wordt verwerkt van aangespoelde flessen.

Transitieagenda’s naar circulaire economie 2050

Het kabinet wil samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen een boost geven aan het circulaire denken. Volgend op het grondstoffenakkoord komen er transitieagenda’s voor en namens de betrokken partners. Vijf sectoren krijgen daarbij prioriteit, sectoren die goed vertegenwoordigd zijn in de MRA: Biomassa en voedsel, Maakindustrie, Kunststoffen, Bouw en Consumptiegoederen. De agenda’s moeten voor de zomer van 2017 klaar zijn.

Graphic circulaire economie 2050

27 Miljoen euro voor minder afval

De overheid zelf zet in op vijf zaken bij het opstellen van de transitieagenda’s, belooft Dijksma. Ze noemt onder meer stimulerende wet- en regelgeving, slimme marktprikkels en internationale samenwerking. Verder stelt Dijksma 27 miljoen euro beschikbaar voor een betere afvalscheiding. Ze wil dat “er minder op de vuilstort belandt en meer als waardevolle grondstof wordt hergebruikt.”

Meer innovatiekapitaal banken

Ook wil Dijksma het geld inzetten voor nieuwe innovaties in recyclebare verpakkingen en producten. En ze belooft in gesprek te gaan met de drie grootste banken (Rabobank, ABN AMRO en ING), die al hebben aangegeven investeringen in circulaire projecten te willen ondersteunen. Nu zouden innovatieve bedrijven nog te veel problemen hebben om de financiering rond te krijgen voor circulaire innovaties die zich in de praktijk nog niet hebben bewezen.
Lees ook het volledige Rijksbrede programma voor een circulaire economie 2050.
 

Geef een reactie