effecten smart mobility

Nieuwe methode om effecten smart mobility-maatregelen in te schatten

Voor het eerst is in Nederland een methodiek ontwikkeld om een inschatting te kunnen maken van de effecten van smart mobility-maatregelen. Dat meldt de provincie Noord-Holland.

De provincie investeert volop in smart mobility-maatregelen om slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland mogelijk te maken. Er is nog veel onbekend over de effecten van deze maatregelen. In opdracht van de provincie Noord-Holland is voor het eerst in Nederland een methodiek ontwikkeld om toch een inschatting te kunnen maken van de effecten.

Op basis van eerder onderzochte maatregelen en een literatuurstudie hebben experts van de provincie en van adviesbureau Goudappel de maatregelen die de provincie de komende jaren gaat uitvoeren onderzocht. De voorlopige uitkomsten laten positieve effecten zien voor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en het milieu. De methodiek wordt de komende maanden door andere deskundigen getoetst.

De provincie en Goudappel verwachten de gevolgde methode en aannames verder te kunnen aanscherpen om ook op lokaal niveau meer inzicht te krijgen in de beoogde effecten van smart mobility.

Benieuwd welke smart mobility-maatregelen de provincie de komende jaren inzet om slim, schoon en veilig reizen mogelijk te maken? Dat staat in de Focus Smart Mobility 2022-2025.

Geef een reactie