datadelen metropool

Nut en noodzaak van datadelen voor ontwikkeling van een bloeiende metropool

Diverse partijen in de Metropoolregio Amsterdam onderzoeken sinds 2022 binnen het ‘Data Commons Collective’ hoe een efficiënte inzet van data en datadelen een bijdrage kunnen leveren aan de publieke zaak. Wat zijn de mogelijkheden voor innovatie in bijvoorbeeld mobiliteit, infrastructuur en energie en wat zijn de grenzen van data delen.

‘Data Commons Collective’ is een consortium dat bestaat uit Waag Futurelab, Universiteit van Amsterdam, Deloitte, Ahold Delhaize en AMdEX, op initiatief van Amsterdam Economic Board. Samen onderzoeken zij het nut, de kracht en de grenzen van data commons.

Bron: Amsterdam Economic Board.

In het door big tech gedomineerde tijdperk zijn data zo lang commercieel geëxploiteerd dat er inmiddels nog weinig voorstellingsvermogen is bij het idee dat data delen de publieke zaak misschien ook wel zou kunnen dienen. Toch is dat wat een collectief van bedrijven, overheden, maatschappelijke instellingen en inwoners in Amsterdam gaat doen. Méér data delen om beter voor de stad te zorgen.

  • Consortium van organisaties moet zorgen dat data in dienst wordt gesteld van de gemeenschap
  • Van commercieel geëxploiteerde data naar maatschappelijk zin- en waardevolle data
  • Amsterdamse ‘data common’-proeftuin moet maatschappelijk nut, kracht en grenzen van data commons aantonen

‘Data Commons Collective’ zet data in voor publieke doelen

Het consortium – genaamd ‘Data Commons Collective’ – bestaat uit Waag Futurelab, Universiteit van Amsterdam, Deloitte, Ahold Delhaize en AMdEX, op initiatief van Amsterdam Economic Board. Samen gaan zij de komende jaren op zoek naar het maatschappelijk nut, de kracht en de grenzen van data commons. Een visie op data delen waarin ervan wordt uitgegaan dat data als een nieuwe, digitale hulpbron kan worden gezien, volledig ten bate van de gemeenschap.

Data om urgente maatschappelijke problemen te lijf te gaan is vaak in handen van meerdere partijen met tegenstrijdige belangen. Iedereen bewaard en bewaakt die (gouden) data in silo’s. Met data commons kunnen partijen hun data-’aandeel’ tot de oplossing doneren aan een veilige plek die alleen gebruikt mag worden door de gemeenschap om het maatschappelijke probleem in kwestie op te lossen.

Lees hier verder waarom een data commons belangrijk is voor onder meer innovatie in energie, mobiliteit, groene stedelijke ontwikkeling, gezondheid en cultuur.