greenergy biodieselproductie

Overslagcijfers zeehavens Noordzeekanaalgebied stabiliseren

De overslag van de zeehavens in het Noordzeekanaalgebied – Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad – daalde in de eerste zes maanden van dit jaar met 6,8% naar 46 miljoen ton. Deze daling vond met name plaats in het eerste kwartaal van 2021.
Overslag Amsterdamse haven 2021 halfjaar

De overslagcijfers van het eerste halfjaar van 2021 zijn geenszins te vergelijken met die van dezelfde periode van vorig jaar, omdat de wereldwijde coronacrisis toen nog geen effect had op de cijfers van het eerste kwartaal.

In de Amsterdamse haven werd in de eerste zes maanden van 2021 37,2 miljoen ton overgeslagen. Een daling van 7,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2020, toen in het eerste halfjaar 40,2 miljoen ton werd overgeslagen. In de andere havens uit het Noordzeekanaalgebied is een herstel te zien. Weliswaar daalde in IJmuiden de overslag met 3,7% tot 8,5 miljoen ton, in Beverwijk steeg het overslagvolume met 14,5% tot 222 duizend ton. In Zaanstad was sprake van een stijging van de overslag met 7,3% tot 104 duizend ton. Dit blijkt uit de overslagcijfers die vandaag bekend zijn gemaakt.

Markt stabiliseert

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: “De ingezette daling van de overslag in 2020 is nu langzaam aan het herstellen, met name in het tweede kwartaal van 2021. Een uitschieter in de daling is te zien in de overslag van transportbrandstoffen (benzine, kerosine, e.d.). De oorzaak hiervan is vooral te herleiden naar het zo goed als stilvallen van de vliegreizen door de coronacrisis. Nu deze markt weer aantrekt verwachten we dat de cijfers komende tijd een stijgende lijn laten zien.”

In dit eerste halfjaar zien we een herstel in de containeroverslag, die in 2020 sterk daalde. Naast een nieuwe lijn vanuit Ierland, waar nu al grotere schepen op worden ingezet, zien we ook dat steeds meer bedrijven de binnenvaart verkiezen boven andere transportmiddelen. Hier profiteert de Amsterdamse haven van mee. “Ook in de tweede dip van de coronacrisis heeft de haven als vitale infrastructuur de afwikkeling van het scheepvaartverkeer en de verwerking van de ladingstromen onverminderd uitgevoerd. Hiermee is een structurele bijdrage geleverd aan het draaiende houden van de samenleving en de economie.”, aldus Overtoom.

Stijgers en dalers in de Amsterdamse haven

De daling van overslag in de Amsterdamse haven in het eerste halfjaar komt met name door de daling van natte bulk, waarvan voornamelijk transportbrandstoffen. Deze daalde met 14,1% naar 21,8 miljoen ton, tegen 25,4 miljoen ton vorig jaar.

Het volume droge bulk steeg licht, in totaal met 2%. Er is een groei te zien van het steenkoolvolume ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Een mogelijke oorzaak hiervan is het koude voorjaar van 2021. Ook de overslag van bouwmaterialen is gestegen, met ruim 12%. Hier zien we de toename van bouwsector als belangrijkste reden.

Net als vorig jaar, ontving Amsterdam ook dit jaar nog geen zeecruiseschepen als gevolg van de coronapandemie. De riviercruise is in juni weer langzaam opgestart, waarbij de coronamaatregelen in acht worden genomen. Voor de tweede helft van het jaar, verwacht de Amsterdamse haven meer riviercruiseschepen te ontvangen. Aan het einde van het jaar verwacht de haven ook weer zeecruise te verwelkomen.

De overslag in containers steeg met 45,8%. Deze stijging is onder andere toe te schrijven aan de uitbreiding van de (short-sea-) lijndiensten. Maar ook in het herstel van de afzetmarkten, waardoor er met grotere volumes gevaren moet worden.

 

Geef een reactie