Pharma Gateway Amsterdam bouwt verder uit

Click here for the English version of this article.
Onlangs heeft Pharma Gateway Amsterdam vol trots vier nieuwe leden verwelkomd. Die trots is terecht. De community is gestaag gegroeid van 15 naar 23 leden sinds de oprichting in 2016. Ze bestaat inmiddels uit meerdere luchtvaartmaatschappijen, waaronder AF/KLM en Air Bridge Cargo, alle vrachtafhandelaren op Schiphol en grote expediteurs als DHL Global Forwarding en Rhenus Logistics. Ook kwalitatief worden grote stappen gezet. De community en daarmee de individuele leden verbeteren doorlopend hun propositie. Een gesprek met Ferry van der Ent, directeur Business Development bij Amsterdam Airport Schiphol.
De leden van Pharma Gateway Amsterdam (PGA) hebben samen de ambitie om luchthaven Schiphol te ontwikkelen tot dé Europese hub voor pharmaceutische producten. Amsterdam moet simpelweg de ‘place to be’ worden voor verzenders van pharmaceuticals vanwege de hoge kwaliteit van de afhandeling, transparantie, innovaties, efficiëntie en connectiviteit. Nederland heeft de beste kaarten om die ambitie te realiseren, denkt Ferry van der Ent: “We hebben het hier allemaal prima in orde, kunnen een feilloos product bieden en – als je bijvoorbeeld vergelijkt met Brussel – goede verbindingen.”
Foto bij Pharma Gateway Amsterdam

Uniforme pharmacertificering

De PGA is vorig jaar officieel gelanceerd. Eerst hebben de communityleden hun pijlen gericht op het opzetten van de marketing; een visie, een strategie en mission statement. Ook is geïnventariseerd hoe Amsterdam Airport Schiphol zich kwalitatief kan onderscheiden in de opslag, het transport en afhandeling van pharmaceuticals. Ferry: “De bestaande pharmacertificeringen, zoals GDP en GDP compliant, voldeden niet of onvoldoende aan wat wij willen bieden, namelijk global coverage waarbij in de gehele keten – van verzender tot eindontvanger – op dezelfde manier wordt gewerkt. Met IATA CEIV als basis hebben we daarom een eigen luchtvrachtindustrieprogramma ontwikkeld. Hierin hebben we GDP opgenomen, maar houden we ook rekening met de eisen die bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt. Daarnaast hebben we tal van initiatieven ontplooid die aansluiten bij onze missie; de kwaliteit en transparantie verder verhogen.

“Als wij het goed doen, helpen we mensen beter worden”

Risico’s en daarmee kosten beperken

Uniformiteit betekent dat alle partners in de keten hetzelfde bieden qua snelheid, betrouwbaarheid, track & trace en lage risico’s en kosten. Maar vooral ook qua zaken die van levensbelang zijn in de pharmaketen zoals een constante temperatuur en luchtvochtigheid. Zo kunnen temperatuuroverschrijdingen volgens Ferry leiden tot vernietiging van een hele zending en, gezien de hoge waarde, tot een enorme financiële strop. Ook is er het risico dat de patiënt langer op zijn medicijnen moet wachten. “Als wij het goed doen, helpen we mensen beter worden. Daarom is een uitmuntende pharmalogistiek cruciaal.” De grootste risico’s in pharma zijn de hand-over-momenten. “Die proberen we op Schiphol in kaart te brengen en te tackelen door bijvoorbeeld een zending pas een half uur voor vertrek van het vliegtuig over te laden vanuit de loods”, aldus Ferry.
foto bij Pharma Gateway Amsterdam

Technisch innoveren pharmaketen

De ambities zijn groot, maar moeten ook realiseerbaar zijn. Het technisch innoveren van de keten krijgt nu alle aandacht. Zo loopt er een test met speciale thermometers en computersystemen via welke alle betrokken partijen real time de temperatuur van de lading kunnen volgen. En in project ‘Incursion alert’ wordt gekeken hoe er snel kan worden ingegrepen als de temperatuur exreem uitslaat. “Efficiënt werken betekent misschien wel nul temperatuuroverschrijdingen. Dat is goedkoper. Daarmee hebben onze experimenten mogelijk ook een spill-overeffect. Want voor het transport van bloemen en planten is de temperatuur ook van vitaal belang.” Omgekeerd is de sierteeltsector volgens Van der Ent juist al ver in het volledig geautomatiseerd toetsen van documenten.

Pharma Gateway Amsterdam de nieuwe standaard?

De projecten worden in 2018 verder uitgewerkt. Dan hoopt Van der Ent ook het globale netwerk van verbindingen verder uit te kunnen bouwen. Alles gebeurt in nauw overleg met de shippers. Een expertgroep van fabrikanten overlegt twee keer per jaar hoe de ‘ideale pharmaketen’ er uit zou moeten zien. Ook wordt met hen gekeken hoe groot de bereidheid is om samen te werken en bijvoorbeeld data te delen. De kans is groot dat de Pharma Gateway Amsterdam een nieuwe standaard gaat zetten. “De Nederlandse manier van samenwerken is uniek, dat bewijzen we ook nu weer. Je ziet dat het vertrouwen stijgt en dat de partijen meer bereid zijn om te geven. Pharmacertificaten zijn een forse investering. Maar je ziet nu al dat partijen switchen van ‘wat kost het mij om dit te behalen en wat gaat het me opleveren’ naar ‘wat als ik dit niet heb’.”
[featured_block]
 
 
 

Geef een reactie