digitale infrastructuur logistiek

Prijsvraag open markt data-uitwisseling MRA

Is jouw organisatie thuis op het gebied van digitale technologie en weet jij jouw kennis – eventueel samen met partners – in te zetten voor een slimme, groene en gezonde regio? Doe dan mee aan de prijsvraag ‘open markt voor data uitwisseling’ die de MRA-gemeentes heben uitgeschreven. Er valt tot 750.000 euro co-financiering te winnen.

Doel van de prijsvraag  is ideeën te genereren om te komen tot een open, betrouwbare en eerlijke markt voor data in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Een markt die schaalbaar en breed toepasbaar is en bijdraagt aan de ontwikkeling van een slimme, groene en gezonde regio.

Grondstof voor innovatie

Data maken groei en innovatie mogelijk en bieden nieuwe kansen om onze maatschappij slimmer, groener en gezonder te maken. In de gezondheidszorg bijvoorbeeld kunnen data epidemieën voorspellen, ziekten voorkomen en behandelingen verbeteren. Of denk eens aan overheden, die data kunnen gebruiken om beter en efficiënter openbaar vervoer aan te bieden. Vrachtvervoerders gebruiken data om bezettingsgraden te delen met partijen geïnteresseerd in laadruimte, met data kunnen productie- en afvalstromen transparant gemaakt en zo zijn er nog veel meer toepassingen denkbaar.

Onzekerheid over data delen

Maar tegelijkertijd wordt maar een fractie van alle data gedeeld. Onzekerheid over veiligheid, privacy, zeggenschap én zorgen over een gelijk speelveld, maakt data uitwisseling vaak zo duur, inefficiënt en juridisch omslachtig dat partijen liever helemaal geen data uitwisselen. Hierdoor blijft data uitwisseling vaak beperkt tot open (overheids) data, en worden andere data, zoals commerciële en industriële data weinig gedeeld. Voor een echte data economie is een gedeelde, betrouwbare infrastructuur nodig die in combinatie met de juiste prikkels partijen verleidt om data te delen, omdat dit ten goede komt aan henzelf of aan een gemeenschappelijk doel. Een open, betrouwbare en eerlijke markt voor data.

Meedoen

Ben jij een organisatie die thuis is op het gebied van digitale technologie en weet jij jouw kennis – eventueel samen met partners – in te zetten voor een slimme, groene en gezonde regio? Schrijf je in voor deze prijsvraag door op onderstaande link te klikken. Deadline voor aanmelding is op dinsdag 4 juni om 10:00 uur.

Heb je nog vragen? Kom dan naar de informatiesessie, op donderdag 18 april op het Marineterrein in Amsterdam.  Voor een verdere planning en procedure van het verloop van deze prijsvraag, klik ook op onderstaande link.

Inschrijven

Inschrijven en meer informatie via Tenderned.

Bron: Metropoolregioamsterdam.nl.