consultatie duurzame mobiliteit

Reageer: nieuwe consultatie subsidieregeling ‘Duurzame Mobiliteit mkb’

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een subsidieregeling ‘Duurzame Mobiliteit mkb’ voor. Met de subsidie stimuleren we midden- en kleinbedrijven (mkb) om blijvend minder fossiele kilometers te maken. De subsidie richt zich op collectieven van mkb-organisaties zoals brancheverenigingen en bedrijvenverenigingen. Hen willen we in staat stellen om woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit bij en met hun aangesloten mkb’ers te verduurzamen. 

Bron: Rijksoverheid.

De komende periode wordt het nieuwe regeerprogramma uitgewerkt. Na de internetconsultatie wordt in het najaar van 2024 een conceptversie van de subsidieregeling voorgelegd aan de bewindspersoon van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit kan mogelijk invloed hebben op de verdere ontwikkeling van deze regeling. 

Wat is het doel van de regeling? 

 • We willen het professionele netwerk rondom de mkb’er in stelling brengen om bij en met hun achterban woon-werk en zakelijke mobiliteit te verduurzamen.
 • Het mkb wordt geconfronteerd met uitdagingen rondom verduurzaming. We willen hen in staat stellen om mee te kunnen in de transitie naar duurzame mobiliteit.
 • Met deze aanpak willen we een CO2-reductie van 20.000 ton in 2030 bereiken.

Wilt u reageren?

U kunt tot en met 25 juli via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. Specifiek vragen we naar:

 • Ziet u (een collectief van mkb-bedrijven) mogelijkheden om met behulp van deze subsidie aan de slag te gaan met het verduurzamen van mobiliteit?
 • Is het voor u duidelijk waar u aan moet voldoen voor het indienen van een subsidieaanvraag?
 • Ziet u in de regeling belemmeringen die u weerhouden om een subsidieaanvraag in te dienen?

Voor wie is dit belangrijk?

 • Brancheverenigingen;
 • Bedrijvenverenigingen;
 • Mkb ondernemers.

Wat komt in aanmerking voor subsidie?

Met de subsidie activeert de overheid het netwerk rondom het mkb om stappen te zetten in de verduurzaming van mobiliteit. De vorm van de projecten waarvoor subsidie aangevraagd kan worden staat vrij, zolang deze resulteren in blijvend minder fossiele kilometers. De aanvrager weet zelf het beste wat nodig en mogelijk is, dus dat willen we faciliteren. Zo zal de kans van slagen ook het grootst zijn. 

Enkele voorbeelden van projecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn:

 • Het opzetten van een publiek vervoersysteem waarmee bereikbaarheid van een bedrijventerrein verbetert;
 • Het ontwikkelen van een last mile oplossing, zoals deelfiets tussen station en bedrijventerrein;
 • Het komen tot een raamcontract voor inkoop van elektrisch vervoer voor leden van een branche;
 • Het uitwerken van een duurzame mobiliteitsregeling in een cao voor een branche.