DG luchtvaart

Naar een regionale visie voor een concurrerende MRA-logistiek

Begin februari presenteerde een consortium van bedrijven en brancheorganisaties de Visie handel en logistiek in 2040. De visie biedt antwoord op de vraag waar we in Nederland naartoe willen met de handel en logistiek, het fundament van onze welvaart. Daarmee is nationaal ‘een punt aan de horizon’ gezet voor de sector. In aansluiting op dit nationale plan gaat de Tafel Ruimte & Infra regionaal de piketpalen uitzetten voor de logistieke hubs in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

De Tafel Ruimte & Infra (R&I) is een programma voor de MRA-logistiek waarin de nadruk ligt op de drie (main)ports of hubs: Amsterdam Airport Schiphol, Port of Amsterdam en Greenport Aalsmeer. Twee ondertekenaars van de landelijke Visie handel en logistiek in 2040 nemen ook deel aan de Tafel R&I, namelijk Schiphol Group en Port of Amsterdam. Doel van de Tafel is de concurrentiepositie van de hubs, en daarmee de regio, te versterken door samen te werken aan een bereikbare, slimmere en schonere regio. Om dit te bereiken gaat de Tafel R&I, samen met bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen, de nationale visie en andere relevante informatie vertalen in een regionale visie met gerichte uitvoeringsmaatregelen.

Welke uitvoeringsmaatregelen?

Wat kunnen die uitvoeringsmaatregelen zoal inhouden?! Te denken valt hierbij aan voldoende fysieke infrastructuur via lucht, weg, water en spoor, maar ook slots en capaciteit voor luchtvracht. Daarnaast kan worden gewerkt aan bereikbaarheid door een efficiënte inzet van modaliteiten (modal shift), ladingbundeling en het slimmer benutten van de bestaande infrastructuur. Op dit gebied lopen al projecten met slimme verkeerslichten, de inzet van mobiele data en delen van data. Verder zijn er activiteiten op de thema’s innovatie en duurzaamheid. Denk aan technologische vernieuwing van voertuigen en brandstoffen en de bijbehorende (laad)infrastructuur.

De Visie handel en logistiek in 2040

Vanuit ketenperspectief en een internationaal gelijk speelveld, geeft de Visie Handel en Logistiek in 2040 richting aan de ontwikkeling van de infrastructuur, innovatieagenda, arbeidsmarkt, duurzaamheidsopgaven en (keten)veiligheid. De gestelde doelen zijn volgens de ondertekenaars – onder wie Schiphol Group, Havenbedrijf Amsterdam, ACN en ORAM – reëel, haalbaar en absoluut in het belang van een gezonde en welvarende toekomst van Nederland met een sterke internationale positie.

Vragen over de regionale visie voor de MRA-logistiek?

Heeft u vragen of suggesties over de werkzaamheden voor een regionale visie, neem dan contact op met Frans van der Beek van de Tafel Ruimte en Infra.