smart mobility A4

Nu smart aan de slag met mobiliteit N201 en A4

“De verkeersproblematiek rond de N201/A4 is complex. Het gebied verbindt diverse (main)ports en bedrijven onderling en met het achterland. Maar het staat verkeerskundig onder druk en ontwikkelt zich snel.” De analyse zal menig weggebruiker in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bekend in de oren klinken. Ze belooft niet veel goeds. Slimmer omgaan met bestaande kennis en middelen is hard nodig om de regio mobiel te houden.

Dat concludeert Goudappel Coffeng. Het adviesbureau in mobiliteit deed namens de Tafel Ruimte & Infra van de Amsterdam Logistics Board onlangs een quickscan naar de verkeersstromen rond de N201 en A4. Die zijn nu al intensief en zullen binnen afzienbare tijd alleen maar toenemen in intensiteit, aldus het bureau. Den Haag werkt aan oplossingen, maar die komen waarschijnlijk te laat. Er komt een nieuw Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) aan, onder meer vanwege de dagelijkse files bij knooppunt Burgerveen op de A4 ofwel ‘de drukste weg van Nederland die Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, luchthaven Schiphol en de haven van Rotterdam, verbindt’. Maar afronding van de MIRT, het ontwerpen van een nieuw tracébesluit en de afronding van wettelijke procedures, zal nog minimaal vijf jaar duren.

Groei niet te stuiten

Daar is de regio nu niet mee geholpen. De groei van het verkeer op de A4 is namelijk autonoom en niet te stuiten. Er blijven zich nieuwe bedrijven in de regio vestigen en woningen blijven gebouwd worden. Belangen lopen daarbij niet altijd parallel. Er is in de quickscan wel gekeken naar scenario’s waarin de verkeersdrukte afneemt, zoals minder bloemen die fysiek de klok op de veiling passeren en minder vrachtvervoer via Schiphol door een afname van het aantal slots. Maar vooral het laatste is deels al door de realiteit ingehaald. Daarnaast is de oude N201, nu de N196, nog niet volledig afgewaardeerd. Zodra dit gebeurt, zullen weggebruikers andere wegen rond de A4 gaan zoeken.

Goed meetinstrument ontbreekt

De ontwikkelingen gaan volgens Goudappel Coffeng de komende jaren gevolgen hebben voor de doorstroming op de A4, de toe- en afritten en overige wegen zoals de N201. Hoe groot die gevolgen zijn, is nog de vraag. Er is geen eenduidig instrument waarmee de verkeersknelpunten in de regio in kaart worden gebracht. De mobiliteitsadviseur pleit dan ook voor het integreren van bestaande meetinstrumenten (onder meer van de gemeente Haarlemmermeer) in een nieuw model waarmee betrouwbaar, snel en met regelmaat de knelpunten in kaart kunnen worden gebracht. Alleen dan is actief sturen binnen een kort tijdsbestek op mobiliteit mogelijk. Ofwel, alleen dan verminderen we het risico dat we de komende jaren geregeld in de file staan.

Met smart mobility kunnen knelpunten op de zeer korte termijn worden aangepakt. Te denken valt volgens Goudappel Coffeng aan het spreiden van het woon-werkverkeer van en naar bedrijven in de ochtend- en avondspits. Ook lopende programma’s als ITS voor logistiek (Intelligent Transport Systems) kunnen bijdragen aan een betere doorstroming. En er loopt in het kader van grootschipholbereikbaar.nl een onderzoek naar het inrichten van mobility hubs. Smart en flexibel gebruikmaken van kennis in mobiliteit en initiatieven bundelen dan wel versnellen, is voor nu het devies.

Over de Tafel Ruimte & Infra

De Tafel Ruimte & Infra verbindt partijen uit de Metropoolregio Amsterdam die samen denken over en werken aan vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. De partners zijn: MRA (Platform economie), Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Royal Schiphol Group, Port of Amsterdam, Greenport Aalsmeer/Royal Flora Holland, Gemeente Haarlemmermeer en SADC.