AAAfternoon duurzaam logistiek

Haven Amsterdam publiceert visie op ketenverantwoordelijkheid

Haven Amsterdam heeft onlangs een visie op ketenverantwoordelijkheid ‘Lading met een extra lading’ gepubliceerd. Hiermee wil het havenbedrijf inzicht geven in zijn rol in de handelsketen. 

Port of Amsterdam is een belangrijk internationaal knooppunt waar ladingstromen uit de hele wereld worden op- en overgeslagen en verwerkt in de regio. Sommige grondstoffen zijn afkomstig uit landen waar de productie gepaard kan gaan met corruptie, slechte arbeidsvoorwaarden, schending van mensenrechten en milieuschade. Als havenbedrijf willen we inzicht geven in onze rol in de handelsketen en daarom hebben wij de Visie Lading met een ‘extra’ lading opgesteld.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de effecten van onze activiteiten op sociaal, ecologisch en economisch gebied. Toch is verantwoordelijkheid voelen niet altijd hetzelfde als het perspectief hebben om een situatie te veranderen, te verbeteren. Port of Amsterdam is gericht op samenwerking met onze klanten, overheden en NGO’s en zoekt invloed waar mogelijk. Soms slechts door dialoog, soms door actie, maar altijd vanuit de beste intentie en gericht op verduurzaming van haven, regio en handelsketen.

Het thema ‘Verantwoorde Handelsketens’ is een van de vijf duurzaamheidsthema’s en is verankerd in de duurzaamheidsagenda van Port of Amsterdam. Deze Visie staat niet op zichzelf. Naast de ontwikkeling van dit thema hebben we ervoor gekozen om draagvlak en samenwerking te zoeken met de andere Nederlandse Zeehavens. Zo werken we op dit moment met de Nederlandse Zeehavens aan de implementatie van de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen (MNO’s).