Subsidie elektrische bestelauto's Amsterdam

Amsterdam wil schone lucht, nu en in de toekomst. Voor de gezondheid van alle Amsterdammers en voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad. Daarom stimuleert de gemeente elektrische mobiliteit, onder andere met een subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische voertuigen. In combinatie met andere maatregelen draagt dit bij aan de ambitie: Amsterdam uitstootvrij in 2025.
Met de subsidieregeling worden 100% elektrische bedrijfsvoertuigen gesubsidieerd die dagelijks veel kilometers maken in de stad. Voor plug-in hybride vrachtwagens en bussen met een minimaal elektrisch bereik van 30 kilometer kan ook subsidie worden aangevraagd.

Welke voertuigen worden gesubsidieerd?

Subsidiebedragen per voertuigtype
Type voer­tuig Sub­si­die
Klei­ne be­stel­au­to €5.000 per voertuig
Tijdelijk extra subsidie daarbovenop van €5.500 per voertuig
Per­so­nen­au­to voor za­ke­lijk ge­bruik €5.000 per voer­tuig
Gro­te be­stel­au­to/​vracht­wa­gen/​bus 20% van de aan­schaf­waar­de, maxi­maal
€40.000 per voer­tuig

Informatie over de subsidievoorwaarden vindt u op de website van de gemeente Amsterdam. Heeft u een vraag die daar niet wordt beantwoord, of heeft u een vraag over een lopende subsidieaanvraag? Neem dan contact op via e-mail of bel 020 254 5556.

Meer informatie en aanvragen subsidie elektrische auto’s

Op de website van de gemeente Amsterdam vindt u alle informatie voor het aanvragen van de subsidie, de voorwaarden en meer.

Geef een reactie