logo Lelystad Airport

Uitstel opening Lelystad Airport

Lelystad Airport gaat niet in april 2019 open. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft hiertoe besloten na inspraak van bewoners, bestuurders, ondernemers en gebruikers van het luchtruim. Dit tot grote teleurstelling van de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad en partijen op Schiphol Airport.

Minister Van Nieuwenhuizen wil meer tijd nemen voor het proces richting de opening van Lelystad Airport. ‘Met maximale druk op het proces is opening van Lelystad Airport per 1 april 2019 wellicht mogelijk. Maar dat vind ik niet verantwoord. Ik wil het zorgvuldig doen en vind het realistisch om uit te gaan van 2020.’

Veel mensen hebben zorgen over Lelystad Airport en de mogelijke gevolgen van de aansluitroutes op hun leefomgeving. De ontwerproutes kwamen voor de zomer voor veel mensen onverwacht en fouten in de geluidsberekeningen schaadden het vertrouwen. Hierop waren in totaal ruim 6000 reacties binnengekomen. Bij de aansluitroutes gaat het om de vliegroutes die lopen tussen de start- en landingsroutes in de omgeving van de luchthaven en het hoger gelegen (internationale) luchtruim. Minister Van Nieuwenhuizen begrijpt de zorgen. ‘Mensen hadden beter moeten worden geïnformeerd en mensen moeten er ook op kunnen rekenen dat de informatie correct is. Ik span me in om het vertrouwen terug te winnen, maar realiseer me dat dit niet zo maar weer hersteld is.’

‘De luchtvaart in Nederland moet nu nog langer wachten op de invulling van een politiek en maatschappelijk besluit dat 10 jaar geleden is genomen. Dat vind ik teleurstellend. Luchtvaart blijft groeien. De opening van Lelystad Airport op 1 april 2019 was een deel van de oplossing. ’
Jos Nijhuis, Schiphol Group

Randvoorwaarden herindeling luchtruim

De minister vindt het belangrijk mensen duidelijkheid te bieden. Ze stelt als harde randvoorwaarde bij de herindeling van het luchtruim in 2023 dat de aansluitroutes van Lelystad Airport hoger komen te liggen. Ze legt daarnaast vast dat er tot de herindeling van het luchtruim maximaal 10.000 vliegtuigbewegingen zijn vanaf de luchthaven. Lelystad Airport zal in het eerste jaar 4000 vliegtuigbewegingen van Schiphol overnemen. Het tweede jaar gaat het om 7000 vliegtuigbewegingen, waarna er vanaf 2022 maximaal 10.000 vliegtuigbewegingen mogelijk zijn. Voor de lange termijn legt de minister vast dat er bij Lelystad Airport maximaal 45.000 vliegtuigbewegingen mogen plaatsvinden. Dit maximum zal in het Luchthavenbesluit worden opgenomen.

Teleurstelling bij provincie en gemeente

De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad zijn teleurgesteld dat Lelystad Airport nog niet open kan op 1 april 2019. ‘Dit is een zware teleurstelling voor iedereen die zich zo enorm ingezet heeft om uitstel te voorkomen’, aldus wethouder Jop Fackeldey van Lelystad. ‘Bedrijven staan klaar en wachten met hun investeringsbeslissing op een positief besluit over de opening van Lelystad Airport. Werkgelegenheid is voor deze regio essentieel.’ Provincie en gemeente noemen het voor de regio van groot belang dat het kabinet vasthoudt aan Lelystad Airport als tweede luchthaven van Nederland. De regio heeft volgens hen grote behoefte aan economische structuurversterking, omdat dit banen oplevert. Organisaties voor vrachtvervoer vragen om meer capaciteit op Schiphol nu de opening van Lelystad Airport is uitgesteld.

Begrip voor keuze zorgvuldigheid

Hoewel uitstel de komst van de extra werkgelegenheid vertraagt, is er ook begrip voor de keuze van zorgvuldigheid door de minister. ‘Zorgvuldigheid gaat voor snelheid’, aldus Fackeldey. ‘Dat doet recht aan bewonersparticipatie waar wij ook zeer aan hechten. In die zin is de keuze voor een extra jaar uitstel begrijpelijk, al hadden wij het liever anders gezien.’ Hij noemt het belangrijk dat van uitstel geen afstel komt. ‘Lelystad Airport gaat gewoon door. Zo snel als alle procedures afgerond zijn kan de luchthaven open. Onze inzet zal zijn dat met het zorgvuldig volgen van de nodige procedures, Lelystad Airport zo snel mogelijk open gaat.’
Bron: Metropoolregioamsterdam.nl.

Geef een reactie