spoorcongres talkshows

Taskforce spoorgoederenvervoer havens Amsterdam

Port of Amsterdam organiseert een taskforce met experts in spoorgoederenvervoer uit bedrijven in de havenregio. De taskforce wordt ingezet bij de uitwerking van het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer van de overheid en de planning van verschillende infrastructurele spooruitbreidingen. Ook komt er op directieniveau een gesprek tussen ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Tata Steel en Port of Amsterdam. Deze afspraken zijn gemaakt tijdens de ontbijtsessie voor klanten en stakeholders in het spoorgoederenvervoer van en naar het havengebied van Amsterdam. 

Spoorgoederenvervoer ontbijtsessieWoensdag 6 maart organiseerde Port of Amsterdam de ontbijtsessie over het spoorgoederenvervoer. Aanleiding is de bereikbaarheid via spoor in het Amsterdamse havengebied. Die is niet vanzelfsprekend en staat voor een uitdaging met de intensivering van het reizigersverkeer per spoor. Tegelijkertijd spelen bij verladers en terminals diverse initiatieven om het spoor meer te gaan gebruiken voor het vervoer van lading waaronder containers en natte bulk.

Namens ProRail was er een delegatie om de uitbreidingsplannen over de infrastructuur van het spoor toe te lichten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vertelde over het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer en klanten kregen de ruimte om hun wensen en belangen kenbaar te maken.

De bijeenkomst zorgde voor meer inzicht en begrip tussen elkaars initiatieven, behoeften en wensen, van zowel ProRail, het ministerie van I&W, onze klanten en Port of Amsterdam. ‘We hebben elkaar hard nodig!’ gaf Ankie Hectors, projectmanager bij ProRail terecht aan. Een onderscheid werd gemaakt tussen enerzijds de uitbreiding van de capaciteit van de fysieke infrastructuur, de groei van het aantal treinen voor zowel goederen als reizigers en de verdeling van de capaciteit over de goederentreinen en de reizigerstreinen anderzijds.

Naast de afspraken die zijn gemaakt over het instellen van de taskforce zal Port of Amsterdam samen met ProRail een communicatielijn opstellen om elkaar goed op de hoogte te houden over ontwikkelingen en het uitwisselen van vragen en behoeften.

De presentaties van de ontbijtsessie vindt u hier.