state region amsterdam

Terugkijken AAAfternoon: datagedreven mobiliteit in de MRA-logistiek

Digitalisering heeft de logistiek al ingrijpend veranderd, maar die ontwikkeling staat nog lang niet stil. Met data is veel meer mogelijk om de logistiek slimmer, schoner, efficiënter en veiliger te maken dan nu lijkt. “IT verschuift van een ondersteunend naar een primair proces. Dat vraagt om transparantie en daarmee om samenwerking”, aldus Olav Steffers van Amsterdam Airport Area. Hij trapte eind maart in Hoofddorp de online themabijeenkomst AAAfternoon af en ging in op de banden met Amsterdam Logistics, het programma dat juist samenwerking voor een slimmere (en schonere) logistiek als doelstelling heeft.

Amsterdam Airport Area (AAA) heeft als kerntaak om de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te vermarkten in het buitenland. Dankzij die acquisitie vestigen zich hier jaarlijks tal van internationale bedrijven en dat heeft zijn weerslag op de economie in de hele regio. Ging het in het verleden vooral om bedrijven uit de Verenigde Staten, de laatste jaren komen ze ook steeds vaker uit Azië. In het afgelopen jaar was 20% van de bedrijven dat zich als nieuwkomer in de MRA heeft gevestigd, gerelateerd aan de logistiek.

Logistiek als enabler in de economie

AAA begeleidt de bedrijven en functioneert als netwerkpartner. “We brengen partijen bij elkaar om samen te werken aan slimme oplossingen”, verwoordt Olav Steffers het. Hij ging tijdens de bijeenkomst kort in op de waarde van de logistiek die, om het voorzichtig te stellen, als winnaar uit de coronacrisis komt: “De logistiek wordt ook wel de bloedsomloop van de samenleving genoemd.” Het is de enabler van tal van subsectoren, waaronder de voor de MRA belangrijke clusters als Aerospace, Food & Flowers, Fashion, High Tech en Life Sciences.

Data kunnen helpen bij een verdere rationalisering van de sector naar schoon en slim. Dat sluit aan op de klimaatdoelstellingen en de wens om de logistiek toekomstbestendig te houden. Maar de digitale wereld is wel zo complex dat transparantie nodig is en dat vergt weer meer samenwerking. Het programma van Amsterdam Logistics (AL) is een belangrijk instrument voor de regio om samen verder te komen in digitalisering van de logistiek. Steffers: “We merken dat de projecten en initiatieven van Amsterdam Logistics aanslaan bij de marktpartijen. Ze nemen er graag aan deel en zien dat de logistiek hier serieus wordt genomen.”

Terugkijken AAAfternoon

Frans van der Beek en Janneke Nijsing gingen respectievelijk in op het programma Amsterdam Logistics en op een van de lopende initiatieven uit het programma: de transportcorridor CTC Amsterdam Westkant. Voor wie geïnteresseerd is in de mogelijkheden van slimme mobiliteit in de logistiek is het integraal terugkijken van de presentatie van Nijsing een aanrader (16:30 – 35:50).

Video van de bijeenkomst. Tekst loopt door na video

 

Kern van Nijsings betoog is het volgende: “Om het juiste te kunnen doen, heb je zicht en inzicht nodig. Niet alleen in verkeers- en goederenstromen, maar ook in data.” Waar rijdt wat, wie beschikt over welke data, hoe kunnen data worden binnengehaald en hoe kunnen ze slim worden ingezet zodat het maximaal aantal partijen ervan kan profiteren. Voorbeelden van de toepassing van applicaties zijn slimme verkeerslichten die anticiperen op naderend verkeer, bijvoorbeeld vrachtwagens. De verkeerslichten zijn op kleine schaal geïmplementeerd op wegen in de Schipholregio om ervaring op te doen en ‘samen te leren’. Vanaf Q2 en Q3 zal worden opgeschaald. Onderzocht wordt ook of via wachtrijbeheer het proces van transporteurs die moeten wachten op vracht gestroomlijnd kan worden. “Als jij in de buurt bent van je losbestemming, dan krijg je een melding over een locatie waar je kunt wachten voor je terecht kunt.” Het is een typische toepassing in de logistiek van bestaande applicaties, namelijk parkeerdata. Tot slot is een dashboard in de maak waarmee alle goederenstromen in de regio en het dataverkeer in kaart worden gebracht.

Nijsing gaat ook in op de voorwaarden om data te kunnen minen ofwel optimaal in te zetten voor een goede doorstroming. Dat is een niet geringe opgaven in de steeds drukkere MRA waarin de eisen op het gebied van klimaat en leefbaarheid worden aangescherpt. Drie factoren zijn daarbij van belang: een uniforme taal voor de uitwisseling van data, een uniform afsprakenstelsel voor het veilig en in goed vertrouwen kunnen uitwisselen van (soms concurrentiegevoelige) informatie en de juiste techniek Data Exchange Facility Logistics (DEFLOG).

Aansluiten?

Aansluiten bij Amsterdam Logistics of CTC Amsterdam Westkant kan. Stuur Janneke Nijsing een mail.