H2ermes

Video: H2ermes – groene waterstof voor regio Amsterdam

Onder de naam H2ermes lanceert een consortium van drie partijen een animatie over het project dat in oktober 2018 is gestart. Nouryon, Tata Steel en Port of Amsterdam onderzoeken hierin de mogelijkheid om een 100 MW waterstoffabriek te vestigen in IJmuiden op het terrein van Tata Steel. Hiermee kan met duurzame elektriciteit  tot 15.000 ton groene waterstof per jaar worden gemaakt. In dit proces wordt ook zuurstof geproduceerd.  

Met H2ermes willen de bedrijven bijdragen aan de verduurzaming van de regio. De expertise voor de fabriek komt van Nouryon, dat meer dan 100 jaar ervaring heeft met elektrolyse. Met de zuurstof en waterstof kan Tata Steel op duurzamere wijze staal produceren en zo haar CO2 uitstoot flink reduceren. Port of Amsterdam richt zich op de infrastructuur voor de verdere distributie van groene waterstof. Dit dient als basis voor de ontwikkeling van nieuwe producten en groene brandstoffen en het aantrekken van circulaire industrieën.

Daarnaast kan de waterstof gebruikt worden voor verduurzaming van de regio door deze bijvoorbeeld te gebruiken voor emissievrij openbaar vervoer en transport, verwarming van gebouwen of nieuwe vormen van groene chemie in het havengebied. Zo werkt H2ermes als vliegwiel voor verdere verduurzaming van de Metropoolregio Amsterdam.

Meer informatie is te vinden op de website: https://www.nouryon.com/nl-nl/duurzaamheid/h2ermes