cdm@airports

Samenwerken voor een duurzame luchtvaart: eindrapport CDM@Airports

Op 21 maart vond bij Inholland Haarlem de feestelijke presentatie plaats van het eindrapport van CDM@Airports, een meerjarig onderzoeksproject waarvan Hogeschool Inholland penvoerder was. Bij het project waren diverse bedrijven uit de luchtvrachtsector, meerdere onderzoekers en ruim vijftig studenten betrokken. Bron: TKI Dinalog. Centrale onderzoeksthema’s van CDM@Airports waren het samen tot afgewogen besluiten komen (collaborative […]

Call for Proposals Nationale Kennisagenda Logistiek 2024

De onderzoeksuitvraag in deze TKI PPS toeslagcall richt zich op de nieuwe Nationale Kennisagenda Logistiek, ontwikkeld door TKI Dinalog in samenwerking met diverse stakeholders, waaronder kennisinstellingen, bedrijven en overheid. De kennisagenda richt zich op strategische, transdisciplinaire kennisvragen voor praktische toepassingen en beoogt samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, overheden en maatschappelijke instanties om innovaties te ontwikkelen voor […]

Subsidieregeling Transitie duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer open!

Met een nieuwe subsidieregeling voor de periode 2022-2026, financiert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitvoering van onderzoek dat bijdraagt aan: Deel A:  de transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer als onderdeel van de Gezamenlijke Ambitie, Logistiek en goederenvervoer in 2050: concurrerend, duurzaam en veilig Deel B: de emissiereductie in […]

Call TKI Dinalog voor artificial intelligence in de logistiek

De toepassing van ‘Artificial Intelligence in dynamische logistieke processen en supply chains’ en ‘Disruption management en resilience in de logistiek’ zijn de 2 onderwerpen van deze nieuwe TKI PPS toeslagcall. Deze call voor aanvraag van PPS-toeslag draagt bij aan de uitvoering van het Actieprogramma Topsector Logistiek 2020-2023 dat past binnen de inzet van het kabinet op missiegedreven innovatiebeleid […]