controversieel verklaard

Krimp Schiphol niet controversieel verklaard. Welke dossiers in mobiliteit wel?

De Tweede Kamer heeft de plannen voor krimp van het aantal vliegbewegingen op Schiphol niet controversieel verklaard. Dat betekent dat demissionair minister Mark Harbers door kan met zijn plannen. Vorige week bleek al dat de commissie voor Infrastructuur & Waterstaat van de Tweede Kamer niet bereid was om de krimpplannen controversieel te verklaren. Lelystad Airport en plannen voor ProRail zijn wel controversieel verklaard.

De luchtvaartsector hoopte dat de krimpplannen voor Schiphol controversieel verklaard zouden worden, maar daar was geen meerderheid voor in de Tweede Kamer. Partijen zetten hun strijd nu via de rechter en de Europese Unie voort.

Zeven onderwerpen controversieel op het gebied van mobiliteit

De lijst met controversieel verklaarde onderwerpen van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat bevat daarmee in totaal zeven punten waarbij de opening van Lelystad Airport en de Luchtruimherziening in het oog springen. Beide worden overgeheveld naar een volgend kabinet:

  • 31936-535, Brief regering d.d. 14-12-2018 – minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga: Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad.
  • 31936-1094, Brief regering d.d. 28-08-2023 – minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers Voortgang Lelystad Airport.
  • 31936-1092, Brief regering d.d. 22-06-2023 – minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers. Elfde voortgangsbrief over het programma Luchtruimherziening.
  • 31936-1086, Brief regering d.d. 21-06-2023 – minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink. Reactie op de motie van het lid Kröger c.s. over geen natuurvergunning voor Schiphol of Lelystad Airport voordat gegarandeerd is dat de luchtvaart op een eerlijke wijze bijdraagt aan het oplossen van het stikstofprobleem.
  • 35396-18, Brief regering d.d. 14-07-2023 – staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A. Heijnen. Alternatief voor publiekrechtelijke omvorming ProRail.
  • 31305-402, Brief regering d.d. 11-04-2023 – staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A. Heijnen. Invulling aan de motie van de leden Bontenbal en Van Ginneken over verschillende scenario’s voor de stimulering van duurzame mobiliteit voor particulieren en ondernemers na 2025 voorleggen aan de Kamer (Kamerstuk 31305-350).
  • 31305-410, Brief regering d.d. 14-07-2023 – minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers: uitgebreide brief van minister Harbers over z.i. noodzakelijke regierol van de Nederlandse overheid bij het inrichten van ‘verzorgingsplaatsen van de toekomst’ waar laadinfrastructuur en andere faciliteiten nodig zijn voor de transitie naar zero emissie-mobiliteit.