Logistiek in de regio: het kan altijd beter

Het gaat goed met de logistiek in de regio, maar het kan altijd beter. Met woorden van die strekking trapte Koen Overtoom van Havenbedrijf Amsterdam onlangs de Amsterdam Logistics Update af. ‘Samenwerken is key’ was de rode draad van zijn betoog en dat van de andere sprekers. Alleen door samenwerking kan worden geïnnoveerd. Of liever, alleen dan komen voldoende kennis en middelen beschikbaar voor het ontwikkelen van nieuwe technologieën en het verder optimaliseren van bedrijfsprocessen.
De Amsterdam Logistics Update (ALU) is een initiatief van de Amsterdam Logistics Board en de Amsterdam Economic Board. Doel van de bijeenkomst was in te gaan op de stand van de sector Logistiek in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en vooruit te kijken. Waar kunnen, willen en moeten we heen – samen – om aan de top te blijven in de wereldwijde supply chains? En wat gebeurt er al op weg naar die toekomst?

Logistiek regio komt niet voor in plannen

De groei van de Amsterdamse havens en luchthaven Schiphol en de uitgifte van grond bewijzen het: de barometer van de MRA-logistiek slaat positief uit. Toch kunnen we volgens Koen Overtoom niet achterover leunen. “Er komen enorme uitdagingen op ons af”, waarschuwt hij. Zo worden binnenkort de plannen finaal voor de toekomstige woningbouw. Daar moeten bedrijven mogelijk voor wijken. “En er wordt totaal niet gesproken over de logistiek. Dat is eigenlijk niet te begrijpen: mensen moeten boodschappen doen, goederen moeten aangevoerd en afval afgevoerd. We moeten het onszelf aanrekenen, de logistiek veel prominenter op de agenda zetten in de MRA.

Trends voor de toekomst

Amsterdam Logistics Update
Koen Overtoom, Havenbedrijf Amsterdam

Overtoom ziet vier trends waar harde noten gekraakt moeten worden, maar die ook kansen bieden aan de sector: de energietransitie, de circulaire economie (afval wordt het nieuwe goud), mobiliteit en bereikbaarheid en digitalisering. In de haven lopen al experimenten die inhaken op de trends. Zo wordt via een digitaal smart grid-systeem onderzocht of in het transport over water kan worden geswitcht tussen energiebronnen (wind, zon, fossiel) op basis van de weersomstandigheden.

“Samenwerken is denken in winst”

De haven-ceo wil nieuwe stippen op de horizon zetten. Hij erkent dat de haven dit niet alleen kan en roept partijen met ideeën voor innovatie op om zich bij hem te melden. En Overtoom adviseert: “We hebben vaak het idee dat we door samenwerking dingen verliezen. Maar je moet het juist groter maken en denken in winst.”

Naast samenwerken ook coördineren

Foto bij logistiek regio - Jeanet van Antwerpen
Jeanet van Antwerpen (SADC), moderator van de ALU

Vier veelbelovende ‘stories’ worden over het voetlicht gebracht waar samen werken aan innovatie inmiddels in de praktijk wordt gebracht. Er gebeurt veel en toch kan het vele malen beter, denkt Cathelijne Hermans van de Amsterdam Economic Board: “De initiatieven overlappen elkaar vaak, maar er wordt regionaal niet gecoördineerd en kennis en middelen worden zelden uitgewisseld. Ook blijft het bestuur vaak achter.” Hermans zou graag zien dat er één logistieke agenda voor de MRA komt.

Succesformule ketensamenwerking

De Holland Flower Alliance (HFA), Smart Mobility Flevoland en de service logistiek van de JSF zijn projecten met een beperkte scope waar successen mee worden geboekt. Bart Pouwels van de HFA schetst wat lijkt op een succesformule voor ketensamenwerking: “Formuleer een heldere, gezamenlijke missie, optimaliseer het proces, waar nodig met technische innovaties, bouw onderling vertrouwen op – bijvoorbeeld door het maken van goede afspraken over het delen van data – en ga telkens een stap verder. Trust and do it!”

Wanneer haakt de MRA aan bij de JSF

Vier andere partijen roepen concreet de hulp in van het publiek (zie kader). René de Koning van OneLogistics sluit zich bij hen aan. Het gedeeltelijke onderhoud van de JSF gaat in Brabant gebeuren. Daar is het consortium rond. Maar de MRA heeft volgens De Koning ook een belangrijke rol, bijvoorbeeld als hub voor de opslag en het vervoer van de 300.000 spare parts voor het supersonische gevechtsvliegtuig: “De Amsterdamse regio kan een rol spelen met de smart mainport, warehousing en de ketenregie. Wanneer en hoe haken jullie aan?”

Genen

foto bij logistiek regio
Jos Nijhuis, Royal Schiphol Group

Jos Nijhuis, scheidend ceo van de Schiphol Group, sluit de Amsterdam Logistics Update met lichte trots af: “Er wordt vaak gezegd dat we moeten samenwerken en innoveren. Maar er gebeurt al heel veel in de sector. De logistiek is ook een prachtige sector: vol dynamiek, altijd in beweging en bereid tot het gaatje te gaan. We zijn professionele verbinders, dat zit in onze genen.” Al pionierend hebben we de top bereikt en we zitten nog steeds in de lift, stelt Nijhuis. “Maar het is niet alles goud wat er blinkt. We moeten blijven innoveren.” Kortom, het kan altijd beter!
[featured_block]

Presentaties Amsterdam Logistics Update

Geef een reactie