logistiek amsterdam

Blogs

Video: Ontwikkelperspectief NZKG, over de toekomst van het Noordzeekanaalgebied

Tijdens het Jaarcongres 2023 van het Noordzeekanaalgebied op 10 november passeerden alle grote regionale opgaven de revue. Denk aan woningbouw, waterberging, natuur, industrie, circulaire economie, logistiek en energietransitie. Bron: Port of Amsterdam. Al deze thema’s komen samen in het ‘Ontwikkelingsperspectief NZKG’, waar regionale partners het afgelopen jaar hard aan hebben gewerkt. De videopresentatie van het […]

Rijk verlengt subsidie voor werkgevers die praktijk- of werkleerplaatsen aanbieden

De Rijksoverheid heeft bekendgemaakt dat de subsidie praktijkbegeleiding voor BBL wordt voortgezet tot en met schooljaar 2027/2028. Concreet betekent dit dat per medewerker in een BBL-traject per schooljaar max. € 2.700,-* aangevraagd kan worden als subsidiebedrag t.b.v. praktijkbegeleiding. *Zie voor info: Subsidieregeling praktijkleren (rvo.nl). Een mooie stimulans om medewerkers een kans te bieden zich verder […]

Wegens succes verlengd: vergoeding voor testen ‘connected rijden’ rond Schiphol en RFH

Connected Transport Corridors (CTC) Amsterdam Westkant heeft een mijlpaal bereikt: inmiddels rijden ruim tweehonderd vrachtwagens in de transportcorridor. Ze rijden veilig en goed geïnformeerd door op wegen rond Schiphol en Royal FloraHolland dankzij smart mobility-toepassingen in de cabine. Het testen van de applicatie deden ze met ondersteuning van Amsterdam Logistics. Er is nog budget om meer transporteurs aan te sluiten. De deadline om een […]

Tweede nieuwe installatie voor boord-boordoverslag in haven Amsterdam opgeleverd

Eind oktober is een nieuwe installatie voor boord-boordoverslag opgeleverd aan de zuidzijde van de Mercuriushaven. Met deze tweede installatie is het project voor nieuwe boord-boordoverslagvoorzieningen in de Mercuriushaven nu helemaal afgerond. Bron: Port of Amsterdam. De zuidelijke installatie is in een recordtijd van zes weken aangelegd en opgeleverd. Medio september zijn de oude boeien verwijderd, […]

Laadpalenviewer: de weg naar een landelijk dekkend netwerk van laadpalen

De samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL) is vernieuwd. Doel van de overeenkomst is het realiseren van een landelijk dekkend laadnetwerk voor alle typen elektrische modaliteiten door de uitbreiding en optimalisatie van het publiek toegankelijke en private laadnetwerk. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur heeft de Laadpalenviewer online gezet: een kaart waarin per provincie de laadpalen staan aangegeven. […]

Mobiliteitsalliantie presenteert Deltaplan 2035 voor duurzame en betaalbare mobiliteit

De Mobiliteits­alliantie heeft eind oktober haar Deltaplan 2035 gepresenteerd en overhandigd aan minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. RAI Vereniging is een van de oprichters en aanjagers van de Mobiliteits­alliantie. Het Deltaplan 2035 benadrukt de cruciale behoefte aan investeringen in infrastructuur, duurzame mobiliteit en het efficiënter benutten van bestaande […]